Nieuws

Thiaziden eerste keus bij hypertensie

Gepubliceerd
10 maart 2003

Schrijft u steeds vaker ACE-remmers voor bij hypertensie omdat die middelen inmiddels effectief zijn gebleken op de langere termijn? Schrijft u nooit meer thiazidediuretica voor omdat u langzamerhand twijfelt aan de effectiviteit? Dan is het nu tijd om de oude glorie weer in ere te herstellen. Thiazidediuretica zijn de effectiefste en goedkoopste middelen als eerste stap bij de behandeling van hypertensie. Nieuw bewijsmateriaal komt uit het ALLHAT-onderzoek. In die gerandomiseerde, dubbelblinde trial werden in totaal 33.357 personen van 55 jaar en ouder met hypertensie en minstens één andere risicofactor voor hart- en vaatziekten behandeld met chloortalidon, amlodipine of lisinopril. Na een gemiddelde follow-up van bijna 5 jaar was er geen klinisch relevant verschil tussen de groepen in het aantal infarcten, coronaire bypassoperaties, CVA's, gevallen van angina pectoris en algehele mortaliteit. Bij amlodipine kwam iets vaker hartfalen voor. Het begeleidend commentaar heeft een duidelijk advies: starten met een thiazidediureticum. En wat doen fabrikanten met zo'n uitkomst? Pfizer, de fabrikant van amlodipine (Norvasc ®), stuurde een persbericht met de prachtige zin: ‘Grootste langdurige onderzoek naar verhoogde bloeddruk verschaft nieuwe inzichten… Invloed van Norvasc op hartaanvallen, beroerten en overlijden vergelijkbaar met een diureticum.’ Je kunt ook alles naar je hand proberen te zetten. In 2003 staat ondanks deze berichten van de industrie chloortalidon – samen met atenolol – gewoon in uw persoonlijke top-10 van meest voorgeschreven medicijnen. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen