Nieuws

Thuis sterven

Gepubliceerd
10 februari 2003

In Vlaanderen sterft driekwart van de mensen met kanker in het ziekenhuis, terwijl volgens een artikel in deze H&W 82% van de Nederlanders met kanker thuis doodgaat. Dat is een opvallend verschil. Vlaamse onderzoekers gingen bij 40 patiënten na wat de factoren waren die bepaalden dat zij thuis, in het ziekenhuis of op een palliatieve-zorgafdeling doodgingen. Twee artsen vroegen terminale patiënten of hun naasten en hun hulpverleners naar de klachten die bepaalden waar deze terminale patiënten verzorgd wilden worden. Van de lichamelijke problemen die de keuzen beïnvloedden, waren gastro-intestinale problemen en pijn het belangrijkst. Maar patiënten en hun naasten noemden ook neurologische problemen en de mobiliteit als belangrijke factoren. Dat laatste probleem werd door de hulpverleners veel minder vaak als een motief voor de keuze van de plek van de verzorging genoemd. Bij 41% van de patiënten speelden psychologische factoren als angst, problemen met de aanvaarding, ontkenning en psychische ontreddering een belangrijke rol. Sociale, organisatorische en financiële problemen speelden een veel kleinere rol. Het zou zeer de moeite waard zijn om in een kwalitatief onderzoek na te gaan waarom er blijkbaar zo verschillend wordt doodgegaan in Nederland en Vlaanderen. (JZ)

Literatuur

  • 0.Van den Eynden B, et al. Determinanten voor de plaats van palliatieve zorg. Een retrospectief, explorerend en beschrijvend onderzoek. Huisarts Nu 2002;31:433-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen