Nieuws

Thuisarts.nl en bezoek aan de huisarts

Gepubliceerd
28 april 2015
Dossier
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat momenteel uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder. In juni 2014 ontving een steekproef van 4946 panelleden een vragenlijst over onder andere het gebruik van Thuisarts.nl. De respons was 58% (n = 2846). De panelleden waren geworven uit huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Voor de panelleden die hiervoor toestemming hadden gegeven was het mogelijk om hun antwoorden op de vragenlijsten te koppelen aan gegevens over zorggebruik, zoals geregistreerd bij de huisarts. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel, http://www.nivel.nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn of kunt u mailen naar consumentenpanel@nivel.nl.
Voor bezoekers van de website www.thuisarts.nl speelt de geboden informatie een belangrijke ondersteunende rol bij de beslissing om al dan niet naar de huisarts te gaan: 12% ziet wel eens af van een voorgenomen bezoek en 10% gaat alsnog. Onder jongeren ligt dit percentage bijna drie keer zo hoog als onder ouderen.
Thuisarts.nl is een website voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. De website is in 2012 gelanceerd door het NHG en is ook beschikbaar als app, voor smartphone of tablet. Het aantal bezoekers is vanaf de start in 2012 gestegen van enkele duizenden per dag tot gemiddeld 70.000 per dag eind 2014. Onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL, een panel van consumenten van 18 jaar en ouder [kader], laat zien dat 15% van de respondenten (n = 2864) de website goed (6%) of een beetje (9%) kennen. De overgrote meerderheid (82%) van de mensen die de website goed of een beetje kennen, bezoekt deze af en toe. Over het effect van Thuisarts.nl is nog weinig bekend. Eén van de doelen is bezoekers te ondersteunen bij hun beslissing om al dan niet naar de huisarts te gaan. Aan de respondenten die de website bezoeken (n = 346) is gevraagd of zij wel eens hebben afgezien van een bezoek aan de huisarts door informatie van Thuisarts.nl [figuur]. Van hen gaf 12% aan dat dit één of meer keren is voorgekomen. Andersom heeft 10% van de respondenten wel eens besloten om juist wel naar de huisarts te gaan door informatie van Thuisarts.nl, terwijl men dat vooraf niet van plan was.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen