Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
2 februari 2012
Het eerste nummer van 2012 van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt half februari. Uw praktijkondersteuner krijgt daarin onder meer het volgende voorgeschoteld.
  • Het onderzoeksverslag ‘Praktijkondersteuner-ggz helpt chronisch slaapmiddelengebruik terugdringen’ beschrijft het onderzoek naar de rol van de praktijkondersteuner-ggz bij de toepassing van cognitieve gedragstherapie in de huisartsenpraktijk bij patiënten met chronisch slaapmiddelengebruik. Een groep van 162 patiënten kreeg cognitieve gedragstherapie en een groep van 163 kreeg de gebruikelijke zorg. Beide groepen werd gevraagd vragenlijsten in te vullen. De groep patiënten die cognitieve gedragstherapie van een praktijkondersteuner-ggz kreeg had een verbeterde slaapkwaliteit, minder disfunctionele gedachten en houdingen ten opzichte van de slaap en gebruikte minder medicijnen. De onderzoekers concluderen hieruit dat cognitieve behandelmethoden effectief zijn bij de behandeling van slaapproblemen.
  • Het artikel ‘Aan de slag met (bijna-)incidenten’ is het vervolg op ‘Fouten melden betekent meer veiligheid’ over de werkwijze Veilig Incident Melden (VIM). Het melden, analyseren en herstellen van fouten is nodig als je de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk wilt verbeteren. In dit tweede deel gaat de auteur in op hoe VIM praktisch in zijn werk gaat. Hij beschrijft de diverse aspecten van starten met melden, maar ook ervaringen van collega’s en mogelijke belemmeringen.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt tweemaandelijks en kost € 69,50 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl.
Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen