Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
3 mei 2013
In het april verscheen het tweede nummer van 2013 van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning. In dit nummer onder meer aandacht voor nieuwe diabetesmiddelen, bewegen bij COPD, statines, en het ontstaan en de ontwikkeling van de praktijkondersteuning.
Nieuwe diabetesmiddelen: aanwinst of niet?
Er is veel belangstelling voor diabetes, onder andere bij farmaceuten die hard werken aan nieuwe medicijnen. Bas Houweling besteedt aandacht aan twee nieuwe groepen bloedglucoseverlagers: de DPP-4-remmers en de GLP1-analogen. Hij concludeert dat klassieke diabetesgeneesmiddelen bewezen goede resultaten hebben bij gestructureerde diabeteszorg en dat van nieuwe diabetesgeneesmiddelen de effecten op lange termijn nog onbekend zijn. Beter oud en vertrouwd dus, dan nieuw en onbekend. Behalve als die klassieke middelen te weinig helpen of als er bijwerkingen of contra-indicaties zijn. Dan is zo’n nieuw middel de overweging waard. Verder is volgens Houweling belangrijk dat elk geneesmiddel afzonderlijk beoordeeld wordt en niet als geneesmiddelgroep. Binnen dezelfde groep medicijnen kunnen sommige middelen bijvoorbeeld bijwerkingen hebben en andere niet.
Bewegen essentieel bij COPD
Voor COPD-patiënten is het belangrijk om te bewegen, maar het is vaak lastig om deze groep daadwerkelijk in beweging te krijgen. Alleen een beweegadvies volstaat meestal niet. Fysiotherapeut Cor Zagers raadt aan om de ambivalentie en motivatie met de patiënt te bespreken, zodat eventuele drempels weggenomen kunnen worden. Verder adviseert hij door te verwijzen naar een fysiotherapeut met COPD-aantekening, waarbij een beweegadvies op maat altijd onderdeel is van de evaluatie.
Ontstaan en ontwikkeling van de praktijkondersteuning
In oktober 2012 verscheen de uitgave Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH’s), klaar voor de toekomst? van het Nivel. Deze uitgave ligt ten grondslag aan een artikelenreeks over het ontstaan en de ontwikkeling van de praktijkondersteuning. Het eerste deel beschrijft onder meer de opkomst van de praktijkondersteuning en de ontwikkeling die deze functie inmiddels heeft doorgemaakt. Interessant is het bijgeleverde cijfermateriaal: in 2011 bedroeg het aantal huisartsenpraktijken met praktijkondersteuning 75%; in 2001 was dit slechts 6%. Verder zijn er regionale verschillen: het percentage praktijkondersteuners is het hoogst in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg en het laagst in Groningen en Gelderland.
Statines nader beschouwd
Tjarda Scheltens gaat in dit nascholingsartikel in op het inzetten van statines. Zoals bekend verlagen statines het cholesterol en daardoor de kans op fatale en niet-fatale hartinfarcten en beroertes. Scheltens benadrukt daarbij het belang om altijd naar de individuele patiënt te kijken: wat is de kans op hart- en vaatziekten bij deze persoon, wat zijn de specifieke omstandigheden en wat is de mening van de patiënt zelf? Verder gaat zij in op het libidenmetabolisme, de werkzaamheid van statines, statines bij hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of reuma, statines bij patiënten zonder deze ziekten, behandeling, bijwerkingen en interacties.
Van smetplek tot samenwerking
Verder in dit nummer een bijdrage in de rubriek Euvels over smetplekken/intertrigo, een aandoening die praktijkondersteuners nogal eens onder ogen krijgen. Goede hygiëne is hierbij belangrijk. Uit een Deens onderzoek naar de relatie tussen opleiding, inkomen en hoge bloeddruk blijkt dat mensen met hypertensie die langer onderwijs hebben genoten en een hoger inkomen hebben, bij controles vaak een betere bloeddruk hebben dan mensen met hypertensie die minder lang onderwijs kregen en een lager inkomen hebben. Tot slot pleit Raedelijnmedewerkster Gertruud van Burgsteden voor samenwerking met andere disciplines. Vanuit de ROS Raedelijn in Utrecht heeft zij de opkomst en ontwikkeling van de praktijkondersteuning volop meegemaakt. Van Burgsteden concludeert dat er een grote stap is gezet in het multidisciplinair samenwerken en vindt dat een goede zaak.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt tweemaandelijks en kost € 77,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen