Nieuws

Toch maar tapen?

Gepubliceerd
10 mei 2008

Kniepijn komt veel voor en patiënten gaan hiermee vaak naar de huisarts. De meest voorkomende chronische klacht bij jongere patiënten ( 50 jaar) is de meest voorkomende oorzaak van kniepijn artrose van patellofemorale- en tibeofemorale gewrichten. Volgens de NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten (1998) kan het patellofemorale pijnsyndroom worden behandeld met quadriceps versterkende oefeningen. In deze standaard wordt de behandeling met brace niet aanbevolen; over tapen wordt niets gezegd. Met een meta-analyse werden de effecten van tapen en bracen van de patella bij chronische knieklachten op een rij gezet. Beide behandelingen mikken op pijnreductie door vergroting van het patellofemorale contactoppervlak. De druk op het gewricht neemt daardoor af. De auteurs vonden 16 geschikte onderzoeken, waarvan er 13 tapen of bracen bij patellofemorale klachten onderzochten en 3 het effect van tapen bij artrose. Tapen met een mediaal gerichte kracht bleek knieklachten te verminderen, zowel bij patellofemorale klachten als bij artrose. Op een visueel analoge 100 mm schaal verlaagde tapen versus niet-tapen de pijn met 16,1 mm (95%-BI –22,2 - –10,0) ‘Sham’ tapen (tapen zonder druk uit te oefenen) verlaagde de pijn ook al met 10,9 mm (95%-BI –18,4 - – 3,4), waarschijnlijk door het placebo-effect. Het pijnreducerende effect van tapen trad meteen op en hield ten minste 12 weken aan. Wanneer de tape werd aangebracht maakte niets uit. Bewijs voor de werkzaamheid van een patellabrace was onvoldoende. Het is jammer dat in deze meta-analyse geen onderscheid wordt gemaakt naar de oorzaak van de pijn (artrose versus andere oorzaken). Ondanks de beperkingen van deze meta-analyse (weinig geïncludeerde onderzoeken met relatief weinig participanten, grote heterogeniteit tussen de onderzoeken en publicatiebias) trekken de auteurs toch de conclusie dat tapen een positief effect heeft op de pijn, op zowel de korte als de middellange termijn. Tapen is een relatief gemakkelijke en goedkope oplossing die de huisarts goed kan uitvoeren en de patiënt ook zelf kan leren. Het is jammer dat deze meta-analyse nog niet beschikbaar was tijdens het schrijven van de NHG-Standaard Niet-traumtische knieproblemen bij volwassenen die in deze aflevering van H&W staat. Het lijkt de moeite waard om tape te proberen bij de behandeling van chronische knieklachten, vooral bij jongeren. (KJ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen