Nieuws

Toekomst medisch-wetenschappelijk onderzoek somber door regelgeving

Gepubliceerd
10 juni 2005

Meer dan de helft van de onderzoekers vinden het perspectief voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland negatief, en jongere onderzoekers zijn nog pessimistischer dan oudere. Als grootste bedreiging wordt de hoge en toenemende druk van de regelgeving gezien. Dit blijkt uit een enquête die in 2004 is afgenomen bij een steekproef van 242 medisch-wetenschappelijke onderzoekers in opdracht van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). De helft van de respondenten voelt zich belemmerd door de regelgeving en de overgrote meerderheid vindt dat de regelgeving in de afgelopen jaren is toegenomen. De respondenten schatten dat ze 16% van hun tijd besteden aan regelgeving, vanwege bijvoorbeeld de Wet medisch onderzoek, de Wet bescherming persoonsgegevens, of vanwege het gebruik van lichaamsmateriaal. Onderzoekers zijn niet tegen regels, maar vinden dat de regelgeving te ver is doorgeschoten. Zo blijkt het regelmatig voor te komen dat een onderzoek, na toetsing door een medisch-ethische toetsingscommissie, ook nog getoetst moet worden door alle deelnemende instanties. (FS)

Literatuur

  • 1.Foekema H. Donkere wolken voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam: TNS Nipo, 2004.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen