Praktijk

Toelichting bij de hypertensiekaart

Gepubliceerd
10 juni 1977
Dit artikel komt uit het archief van onze papieren Huisarts & Wetenschap uitgave. U kunt het volledige artikel lezen door de bijgevoegde PDF te openen dan wel te downloaden.
0 reacties

Samenvatting

De specifieke problematiek van de begeleiding van chronisch zieken stelt hoge eisen aan de registratie van de verschillende relevante gegevens. De lange duur van de aandoening maakt een overzichtelijke registratie onontbeerlijk. Mede gezien de hoge prevalentie van verhoogde bloeddruk lijkt een aparte hypertensiekaart op zijn plaats. De belangrijkste punten van het basisonderzoek zijn voorgedrukt. De meest elementaire bevindingen bij vervolgconsulten kunnen in verticale kolommen worden geregistreerd. De grafische weergave van de bloeddruk kan behulpzaam zijn bij de evaluatie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen