Nieuws

Toename van nodeloze consulten?

Gepubliceerd
10 mei 2001

Het idee dat patiënten met kleinigheden naar hun huisarts gaan, borrelt nog regelmatig op in de wandelgangen van nascholingen en vergaderingen. Anderzijds wordt een groot deel van de klachten niet aan de dokter gepresenteerd. Een kwart eeuw geleden worstelde men ook al met dit probleem. Het bleek zelfs onderzocht in een dwarsdoorsnede onderzoek bij een aselecte steekproef van 1344 patiënten in Glasgow. 1 Deze mensen werden thuis bezocht en ondervraagd naar het bestaan van symptomen, de eigen inschatting van de ernst ervan en de ondernomen actie: het al dan niet bezoeken van de huisarts. Wat bleek? Bijna 23% van de mensen had last van ten minste één symptoom waarvoor zij geen dokter consulteerden, ondanks het feit dat ze dit symptoom ernstig vonden en er veel last van hadden; 9% had medische hulp gezocht, ondanks de eigen inschatting dat het symptoom niet ernstig was en niet veel last bezorgde. De ijsberg – waar in het deel onder de zeespiegel mogelijk serieuze problematiek verborgen ligt – is dus groter dan de ‘trivia’ – onbenullige problemen waarvoor toch professionele hulp wordt gevraagd. In het licht van de opmerking dat ‘de mensen tegenwoordig veel eerder naar de dokter gaan’ lijkt dit onderzoek een herhaling waard. Het onderzoek lijkt – indien nog geldig – tevens tot voorzichtigheid te nopen bij pogingen een restrictief consulteergedrag te stimuleren. (PL)

Literatuur

  • 1.Hannay DR, Maddox EJ. Incongruous referrals. Lancet 1975:1195-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen