Nieuws

Toename ziektelast en kosten van hartfalen

Gepubliceerd
20 december 2003

De belasting, en daarmee de kosten van de gezondheidszorg ten gevolge van hartfalen zullen de komende 20 jaar blijven toenemen. In een Schots onderzoek berekenden onderzoekers de belasting van de gezondheidzorg ten gevolge van hartfalen in het jaar 2005, 2010 en 2020. De prevalentie van hartfalen zal onder mannen met 31% en onder vrouwen met 17% toenemen. Het aantal huisartsconsulten zal respectievelijk met 40% en 16% stijgen. De onderzoekers verwachten dat het aantal eerste ziekenhuisopnames ten gevolge van hartfalen bij mannen met 52% en bij vrouwen met 16% zal toenemen. Het totale aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van hartfalen zal respectievelijk met 34% en 12% groeien. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door de relatieve stijging van het aantal oudere mannen in de totale populatie. De onderzoekers wijzen drie oorzaken van de toename van hartfalen in de komende 20 jaar aan. Allereerst zorgt de vergrijzing voor een toename van het aantal mensen dat meer kans heeft om hartfalen te ontwikkelen. Ten tweede is de overleving van patiënten met hartfalen verbeterd. En ten derde is, hoewel de incidentie van het hartinfarct is gedaald, de overleving van het hartinfarct en daarmee de prevalentie van hartfalen gestegen. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat de kosten van de gezondheidszorg in de toekomst gaan toenemen. Kortom, een zorg erbij in deze tijd van bezuinigingen. (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen