Nieuws

Toevoeging ACE-remmer geeft geen extra overleving

Gepubliceerd
10 november 2005

In het geval dat de arts een patiënt na een ischemische hartziekte al behandelt met een statine, aspirine en een bètablokker, heeft het geen extra effect op de overleving om een ACE-remmer toe te voegen. Dit bleek uit een nested case-controlonderzoek in Engeland waarin men 13.029 patiënten met een nieuwe ischemische hartziekte in de loop van 1996 tot 2003 vervolgde. Het overlijden van een patiënt was het ijkpunt en de onderzoekers vergeleken de medicatie van deze patiënten dan met die van controlepatiënten uit hetzelfde cohort, gematcht voor leeftijd, geslacht en jaar van diagnose. Ook moest de controlepatiënt nog in leven zijn. Voor verschillende combinaties van statines, aspirine, bètablokkers en ACE-remmers schatten ze vervolgens het risico op overlijden. De kans op overlijden in deze groep was 52 per 1000 patiënten per jaar. De combinatie van een statine, aspirine en een bètablokker reduceerde deze kans met 83% (95%-BI 77%-88%). De combinatie statine, aspirine, bètablokker en een ACE-remmer reduceerde de kans met 75% (95%-BI 65%-82%). Het heeft dus geen meerwaarde om een ACE-remmer toe te voegen, en het geeft ook niet meer bescherming om de bètablokker te vervangen door een ACE-remmer (71%). Combinatietherapie is wel effectiever dan monotherapie. Een bètablokker alleen reduceert de kans op overlijden met 19%, en een ACE-remmer alleen met 20%. Dit betrof een observationeel onderzoek en de kansen op vertekening zijn dan altijd aanwezig. Aan de andere kant laat het mogelijk wel zien hoe het in de praktijk werkt. Gerandomiseerd onderzoek is meestal uitgevoerd bij een geselecteerde onderzoekspopulatie en de vertaalslag naar de praktijk is niet altijd mogelijk. We moeten dus niet meteen naar de duurste middelen grijpen, ook als dat in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar beter is. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen