Praktijk

Tournee 2005

Gepubliceerd
10 augustus 2005

Samenvatting

Onlangs is de NHG-workshop ‘Plezier in je werk’ geactualiseerd en zes huisarts-supervisoren werden opgeleid om de cursus te geven. Deelnemers aan de workshop – die een dagdeel duurt - gaan op zoek naar wat hun werkdruk verhoogt en welke factoren hen beschermen tegen een hoge werkdruk. Samen met plaatselijk coördinator Kees van der Meer, wordt teruggeblikt op de workshops die dit voorjaar zijn gegeven in Rijnland/Midden-Holland.

Voor ieder een invalshoek

In de workshop wordt plenair en in kleine groepjes gekeken naar datgene wat het ‘plezier in je werk’ belemmert of juist vergroot. Na afloop gaan de deelnemers naar huis met een of meer concrete voornemens tot verandering. Kees van der Meer, plaatselijk coördinator van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen in Rijnland/Midden-Holland: ‘Er was een goede sfeer, met voor iedereen wel een invalshoek die hem aansprak. Wat het me heeft opgeleverd is dat ik weer eens heb gekeken naar mijn eigen valkuilen en beschermende factoren. Voor mij was de belangrijkste les dat als je ergens helemaal geen invloed op kunt uitoefenen, je je moet afvragen of je daar dan wel energie in moet blijven steken.’

Mooi of zwaar

De workshopleider opende de bijeenkomst met twee stellingen. Met de eerste ‘Huisarts zijn is een mooi vak’ was bijna iedereen het eens, overigens om sterk uiteenlopende redenen. Over de tweede stelling ‘Huisarts zijn is een zwaar vak’ ontstond meer commotie. Sommigen vonden dat maar gezeur, maar velen ervoeren het vak inderdaad als zwaar en enkelen gingen zelfs echt gebukt onder de last van het vak. In groepjes van drie gingen de deelnemers vervolgens aan de slag onder het motto: ‘Als je het vak zwaar vindt, kijk dan hoe je het lichter kunt maken, en als je het niet zwaar vindt, kijk dan hoe je dat zo kunt houden.’ Allereerst maakten de deelnemers elk een analyse van de factoren die hun werkdruk verhogen: ‘Wat maakt het voor míj zwaar?’ De collega’s in het werkgroepje ‘luisterden actief’ zonder direct met hun eigen oplossingen aan te komen.

Concrete plannen

Na een Powerpoint-presentatie over het behoud van energie in het werk gingen de deelnemers opnieuw in groepjes aan het werk. Dit keer ging het om het maken van een plan om een werkdrukverhogende factor aan te pakken met gebruikmaking van de eigen sterke kanten. De deelnemers hielpen elkaar bij het precies, concreet en in de tijd afgebakend formuleren van de voornemens. Deze verschilden sterk, van heel praktisch tot uiterst persoonlijk (zie kadertekst). In de workshop werd ook besproken dat veranderingen in het persoonlijk professioneel functioneren niet zo gemakkelijk zijn te bewerkstelligen. Vaste gewoonten, denkbeelden en gevoelens zijn nu eenmaal hardnekkig. Supervisie kan dan uitkomst bieden: in een serie gesprekken reflecteren op je eigen houding, gedrag, gedachten en gevoelens in je werk, en waar gewenst nieuw gedrag uitproberen. Ook zonder duidelijke veranderingsbehoefte is periodieke supervisie een aanrader voor alle huisartsen. Voor enkele collega’s was deze workshop wellicht het moment om vast te stellen dat de problemen hun wat boven het hoofd dreigen te groeien. Zij hebben nog eens gehoord van de mogelijkheden van coaching en burnout-preventie.

Voorbeelden van voornemens

Na afloop van de workshops gingen de deelnemers met sterk uiteenlopende ‘goede voornemens’ naar huis. Een aantal voorbeelden daarvan is:

 • Opnieuw met de assistente afspreken om niet meer tijdens het spreekuur te storen via de telefoon, en bekijken waarom deze afspraak tot nu toe niet heeft gewerkt.
 • Een langlopend meningsverschil met een collega bespreekbaar maken.
 • Een terugbelspreekuur organiseren.
 • Het abonnement op een medisch vaktijdschrift opzeggen, omdat het schuldgevoel over de ‘stapel achterstallig leeswerk’ het werkplezier ondermijnt.
 • Een intervisiegroep starten.
 • Afschaffen van het inloopspreekuur ’s morgens, omdat dit een voortdurende bron van onrust is.
 • Bespreken van de taakverdeling met collega in de groepspraktijk.
 • Bespreken van de taakverdeling thuis met echtgenoot.
 • Kinderopvang beter regelen teneinde niet de hele dag een opgejaagd gevoel te hebben om op tijd te kunnen weggaan.
 • Een vergadering beleggen met twee collega’s uit de groepspraktijk om te praten over het achterstallig onderhoud aan het pand, dat al lange tijd een bron van ergernis vormt.
 • Een deskundige inschakelen bij het vormen van een HOED, omdat het ‘zelf doen’ al tijden te veel energie kost.
 • Verder aan het werk gaan rond het thema ‘delen en loslaten’ nu een periode als solist en vervolgens werken met een hidha geen van beide bevielen.

Mening van de deelnemers

Tijdens de evaluatie bleken de meeste deelnemers enthousiast: ze vonden het onderwerp relevant en waren tevreden over de uitvoering en de opbrengst. Kees van der Meer: ‘Als WDH-coördinator vind ik het goed dat we dit onderwerp in ons curriculum hebben opgenomen. Zeker in deze – voor huisartsen wat moeizame – tijden is het goed dat mensen zicht krijgen op hun eigen belemmerende en beschermende factoren waar het de hoogte van hun werkdruk betreft. De workshop ‘Plezier in je werk’ draagt daaraan bij. Ik vind deze workshop dan ook zeker een aanrader voor alle huisartsen, en daarmee voor alle WDH’s.’

Meer informatie over de workshop ‘Plezier in je werk’ is te verkrijgen bij Liesbeth van der Jagt (tel. 030-288 17 00, e-mail l.vanderjagt@nhg-nl.org) of op de NHG-website (http://nhg.artsennet.nl, klik op ‘Leren’, vervolgens op ‘Cursussen en trainingen’, en zie onder ‘Overige cursussen’). Meer informatie over supervisie en een lijst van huisarts-supervisoren is ook op de NHG-website te vinden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen