Nieuws

Transgender personen en risico op borstkanker

Gepubliceerd
22 juli 2019
Hormoontherapie bij transgender personen leidt bij trans vrouwen tot een hoger risico op invasieve borstkanker terwijl deze bij trans mannen het risico verlaagt (in beide gevallen ten opzichte van hun geboortegeslacht). In alle groepen is het risico niet hoger dan bij vrouwen in de algemene bevolking, maar transgender personen zijn wel jonger als ze de diagnose krijgen.
0 reacties

De onderzoekers vergeleken data van 2260 trans vrouwen (als man geboren) met die van 1229 trans mannen (als vrouw geboren). Zij bekeken welke hormoontherapie de transgender personen kregen in het kader van gendertransversie en vergeleken deze met de algemene Nederlandse bevolking. Na gemiddeld 18 jaar hormoontherapie ontwikkelde 15 trans vrouwen invasieve borstkanker, dit was 46 keer (gestandaardiseerde incidentieratio (SIR) 46; 95%-BI 27 tot 75) vaker dan bij mannen, maar minder dan bij vrouwen (SIR 0,3; 95%-BI 0,2 tot 0,4) in de algemene bevolking. Na gemiddeld 15 jaar hormoontherapie ontwikkelde 4 trans mannen invasieve borstkanker, van wie 3 na (tepelsparende) mastectomie. Dit was minder dan bij vrouwen (SIR 0,2; 95%-BI 0,1 tot 0,5), maar 59 keer meer dan bij mannen (SIR 58,9, 95%-BI 18,7 tot 142,2) in de algemene bevolking. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose borstkanker werd gesteld was 52 bij trans vrouwen en 46 bij trans mannen tegenover 61 in de algemene bevolking. Trans vrouwen ontvingen meestal anti-androgenen en oestrogenen, transmannen meestal testosteron.

Hormoontherapie in de vorm van anti-androgenen en oestrogenen lijken het risico op invasieve borstkanker dus te vergroten, testosteron lijkt het te verkleinen. Trans vrouwen en  trans mannen hebben geen hoger risico op borstkanker dan vrouwen in de algemene bevolking. Daarom zou deelname aan de borstkankerscreening van het bevolkingsonderzoek voldoende moeten zijn om borstkanker bij transgender personen – zowel trans vrouwen als trans mannen zonder mastectomie – op te sporen. Zonder klachten is geen aanvullende screening nodig. Gezien de jongere leeftijd van het ontwikkelen van borstkanker is het echter goed om open te staan voor laagdrempelige mammografie in de jaren voor de start van het bevolkingsonderzoek.

Literatuur

  • De Blok CJM, et al. Breast cancer risk in transgender people receiving hormone treatment: nationwide cohort study in the Netherlands. BMJ 2019;365:l1652.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen