Nieuws

Transmissie van SARS-CoV-2 onder de radar

Date
31 maart 2020
Dossier
De wereldwijde verspreiding van COVID-19 verloopt exponentieel. Het duurde 67 dagen voordat er 100.000 gevallen waren, 11 dagen tot 200.000 gevallen en slechts 7 dagen tot een verdubbeling tot 400.000 gevallen op 25 maart jongstleden. Ondertussen is het RIVM voorzichtig optimistisch over de Nederlandse situatie: de besmettingsgraad (R0) lijkt nu kleiner dan 1. Chinese onderzoekers gingen na in welke mate transmissie door ongedocumenteerde infecties een rol speelt bij SARS-CoV-2.