Nieuws

Transmissie van SARS-CoV-2 onder de radar

Gepubliceerd
31 maart 2020
Dossier
De wereldwijde verspreiding van COVID-19 verloopt exponentieel. Het duurde 67 dagen voordat er 100.000 gevallen waren, 11 dagen tot 200.000 gevallen en slechts 7 dagen tot een verdubbeling tot 400.000 gevallen op 25 maart jongstleden. Ondertussen is het RIVM voorzichtig optimistisch over de Nederlandse situatie: de besmettingsgraad (R0) lijkt nu kleiner dan 1. Chinese onderzoekers gingen na in welke mate transmissie door ongedocumenteerde infecties een rol speelt bij SARS-CoV-2.
0 reacties

Ongedocumenteerde infecties hebben een mild of beperkt ziektebeeld, of zijn volledig asymptomatisch. De onderzoekers modelleerden ongedocumenteerde transmissie van het virus in de weken vóór en na de invoering van diverse maatregelen. Zij gebruikten een zogeheten metapopulatiemodel, gebaseerd op een bestaand influenzamodel. De onderzoekers valideerden het model met transmissiesnelheden van COVID-19-uitbraken in andere landen (zoals Zuid-Korea en Duitsland). Factoren in het model waren:

  • Gedocumenteerde infecties (PCR-positief)
  • Ongedocumenteerde infecties
  • Transmissiesnelheid van beide infectietypes
  • Infectiekarakteristieken zoals latentieperiode, ziekteduur en percentage symptomatische infecties
  • Verspreiding tussen 375 steden in China

Het model berekende dat vóór de lockdown 86,2% (95%-BI 81,6 tot 89,8%) van de infecties het gevolg was van ongedocumenteerde infecties. De R0 in dit scenario was 2,38 (95%-BI 2,04 tot 2,77). In hypothetische, gemodelleerde uitbraken zonder ongedocumenteerde infecties nam het aantal infecties in diezelfde periode af met 78,8% in China en 66,1% in Wuhan. Vanaf 23 januari werden diverse maatregelen ingevoerd: verregaande reisrestricties (Wuhan ging op slot), zelfisolatie bij klachten, social distancing, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en een sterke toename van testcapaciteit. Met deze maatregelen bleven de latentieperiode en ziekteduur van COVID-19 gelijk, maar steeg het percentage gedocumenteerde infecties sterk van 14 naar 65% (95%-BI 0,60 tot 0,69) en daalde de R0 drastisch: 0,35 (95%-BI 0,27 tot 0,50). De besmettelijkheid van de ongedocumenteerde infecties halveerde, vermoedelijk doordat nu alleen de zeer milde gevallen niet werden opgespoord.

Dit onderzoek laat zien dat ongedocumenteerde transmissie een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2, met name vóór het invoeren van maatregelen. De onderzoekers benadrukken tevens het belang van snelle identificatie en isolatie van besmettingen, en het voorlichten van het algemene publiek om uitbraken te controleren. Dit is in lijn met ander recent onderzoek. Sanquin is inmiddels gestart met een seroprevalentieonderzoek, dat meer licht gaat werpen op de ongedocumenteerde transmissie in Nederland.

Literatuur

  • Li R, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science 2020 Mar 16. DOI: 10.1126/science.abb3221 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen