Nieuws

Trends in de eerstelijns ouderenzorg

Date
11 november 2021
Recent publiceerde Stichting FWG (Functiewaardering gezondheidszorg) het jaarlijkse rapport over de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Daarin schetsen de auteurs een beeld van de VVT in het licht van de toenemende, dubbele vergrijzing. De belangrijkste trends zijn de (nog) langer thuiswonende ouderen bij krapte op de arbeidsmarkt en een stijgende zorgvraag. Dat vraagt om inventieve oplossingen, ook van de huisarts.