Nieuws

Trialregistratie verplicht voor publicatie in tijdschriften

Gepubliceerd
10 november 2004

Tijdschriften als de Lancet, de New England Journal of Medicine maar ook het NTvG gaan vanaf half september 2005 eisen dat onderzoekers hun trial aanmelden bij een openbaar trialregister.1 Dat geldt ook voor trials die op dat moment al patiënten hebben ingesloten. Voor trials die beginnen na 1 juli 2005 stellen de tijdschriften die registratie zelfs verplicht voordat er maar één enkele patiënt wordt ingesloten. Alleen trials (ook die op het gebied van zorg!) die daaraan voldoen, kunnen in deze tijdschriften gepubliceerd worden. Het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) heeft geen voorkeur voor een registratiesysteem, maar vindt dat op dit moment alleen www.clinicaltrials.gov goed genoeg is. Dat systeem wordt door de National Library of Medicine gesteund. Weliswaar is dat een openbaar en voor iedereen toegankelijk systeem, maar niet iedere onderzoeker kan daar haar trial aanmelden. Volgens de huidige regels van dat register kunnen alleen overheidsinstanties en sponsors van trials van geneesmiddelen voor registratie een verzoek tot registratie indienen (http://psinfo.clinicaltrials.gov). Dat is de reden dat bijvoorbeeld de BMJ zich niet achter de ICMJE-oproep heeft geschaard. Een openbaar en valide trialregister lijkt toch het belangrijkste te zijn, niet wie het beheert. Er is in ieder geval een openbaar register (www.controlled-trials.com) dat weliswaar door een commercieel bedrijf (BiomedCentral) wordt beheerd, maar verder aan alle eisen voldoet. Wie weet past de ICMJE de eisen nog aan en misschien komt er komend jaar zelfs een Nederlands openbaar trialregister.2 Wij wachten nog heel even af of het Nederlandse trialregister daadwerkelijk start, voordat we ook voor publicatie in H&W registratie verplicht stellen. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen