Nieuws

Troponine-POCT voor huisarts is kosteneffectief

Gepubliceerd
13 juni 2018
Onnodig verwijzen van patiënten met pijn op de borst leidt tot overbodige kosten en ongerustheid bij patiënten. De troponine-point-of-care-test is nog niet betrouwbaar genoeg voor gebruik in de huisartsenpraktijk, maar uit een simulatiemodel blijkt dat de test wel kosteneffectief is.
0 reacties

Onderzoekers van de universiteit Twente onderzochten de kosteneffectiviteit van de troponine-point-of-care-test (troponine-POCT) voor het stellen van de diagnose acuut coronair syndroom (ACS) in de huisartsenpraktijk. Ze bepaalden de toegevoegde waarde van de test in vergelijking met de reguliere beoordeling door de huisarts. De onderzoekers ontwikkelden een simulatiemodel waarin zij het diagnostische beslismodel van de huisarts bij pijn op de borst weergaven. Dit model werd getest op een hypothetische populatie van patiënten ouder dan 35 jaar met pijn op de borst. De symptoomduur met bijbehorende testkarakteristieken van de troponine-POCT waren opgenomen in het model. Er werd geen troponine-POCT verricht bij een STEMI (ST-elevatie myocardinfarct), een sterk vermoeden van een ACS of presentatie kort na aanvang van de symptomen.

De beschikbaarheid van de troponine-POCT leverde een gemiddelde kostenbesparing op van € 77,25 per patiënt (95%-BI € -126,81 tot € -33,37). Deze kostenbesparing kwam vooral door een afname van het aantal verwijzingen, met minder ambulanceritten en ziekenhuiskosten als gevolg. Voor patiënten zonder een ACS nam het aantal verwijzingen af van 38,46% naar 31,85%. Het aantal patiënten met ACS dat niet werd doorverwezen, steeg echter ook licht (van 0,22% naar 0,27%). Het verschil in quality-adjusted life years was te verwaarlozen (-0,0004).

In de huidige NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is troponinebepaling door de huisarts niet opgenomen. De huisarts beoordeelt de helft van de patiënten met ACS kort na de symptoompresentatie en troponinebepaling is dan onbetrouwbaar. Dit onderzoek laat echter zien dat, als de veiligheid en effectiviteit van de test verbetert, de troponine-POCT door de huisarts in de nabije toekomst waarschijnlijk kosteneffectief wordt.

Lees hier het volledige onderzoek.

Literatuur

  • Kip MMA, et al. The cost-utility of point-of-care troponin testing to diagnose acute coronary syndrome in primary care. BMC Cardiovasc Disord 2017;17:213.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen