Nieuws

Tuinieren minder gezond dan gedacht

Gepubliceerd
10 september 2008

Lange tijd gold tuinieren als een gezonde hobby waar lichaam en geest alleen maar wel bij kunnen varen. Dit beeld van tuinieren figureert ook in enkele NHG-Standaarden waaronder die over cardiovasculair risicomanagement. Recente berichten wijzen echter uit dat activiteiten in de tuin ook zo hun schaduwzijden hebben. Het vermoeden dat motormaaiers en heggenscharen geen mensenvrienden zijn, werd onlangs bevestigd door een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid. Deze lawaaimakers die zeker op zaterdagen de rust in grote delen van het land danig verstoren, blijken het frequent gemunt te hebben op de vingers en andere lichaamsdelen van de tuinder. Als het om een elektrisch apparaat gaat, staat de tuinder ook nog bloot aan het gevaar van elektrocutie. Jaarlijks blijken alleen al in Nederland circa vijfhonderd tuinders hierdoor ernstig letsel op te lopen. Klaarblijkelijk kunnen de fabrikanten van deze apparaten de gevaren met ingenieuze veiligheidsontwerpen en -bedieningen niet opheffen. Inmiddels blijkt ook de zo vreedzaam ogende compostbult gevaren te herbergen. In The Lancet staat een case-report van een lasser die in enkele dagen tijd aan een longontsteking bezwijkt. Zijn behandelend artsen hadden niet tijdig onderkend dat zijn pneumonie veroorzaakt werd door Aspergillus fumigatus. Navraag bij zijn partner wees uit dat hij kort voor het begin van zijn ziekte rottende boom- en plantenresten had verspreid over zijn tuin en daarbij nogal wat stof had doen opwaaien. Klaarblijkelijk waren de sporen van deze schimmel toen in zijn longen terechtgekomen. Onduidelijk is nog of het ziektebeeld frequent genoeg voorkomt om het gebruik van mond- en neuskapjes bij werk in de tuin aan te bevelen. Bij hoesters kan het evenwel geen kwaad voortaan ook even te informeren naar recent contact met compost. (TW)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen