Nieuws

Tussenstand Millennium-gezondheidsdoelen niet hoopgevend

Gepubliceerd
10 december 2005

Rond de eeuwwisseling onderschreven 189 landen in de wereld acht doelen die beogen om binnen 15 jaar extreme armoede de wereld uit te bannen. Vier doelen richten zich op gezondheid. De WHO bracht onlangs een rapport uit waarin de stand van zaken na de eerste 5 jaar wordt geëvalueerd. Het eerste doel is een halvering van het aantal mensen dat hongerlijdt; dit wordt afgemeten aan het lichaamsgewicht van kinderen onder de 5 jaar. Het percentage ondervoede kinderen is in alle wereldregio’s afgenomen, behalve in Afrika onder de Sahara, waar het op 31% bleef staan. Het tweede doel is een afname van tweederde van de sterfte van kinderen onder de 5 jaar. In Noord-Afrika – waar de sterfte daalde van 87 naar 38 per 1000 levendgeborenen –, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië lijkt deze doelstelling haalbaar, maar ook hier loopt Afrika onder de Sahara achter: in 5 jaar daalde de kindersterfte van 185 naar 172 per 1000 levendgeborenen. Ter vergelijking: in ontwikkelde landen is de sterfte minder dan 9 per 1000. Als derde doel stelde men een vermindering van driekwart van de sterfte van vrouwen tijdens zwangerschap en kraambed. Dit hangt nauw samen met de beschikbaarheid van professionele zorg tijdens de bevalling. Gemiddeld bevalt 57% van de vrouwen onder begeleiding van een verloskundige of arts. Zuid-Azië (37%) en – weer – Afrika onder de Sahara (41%) blijven achter in dit opzicht. Over de tussenstand van het vierde doel – stabilisering van het aantal mensen met HIV/aids, malaria en tuberculose – ontbreken betrouwbare gegevens. Stabilisatie of daling van de bevolkingsgroei is van belang om deze doelen te behalen, maar is niet als expliciet doel opgenomen. Family planning draagt bij aan het terugdringen van de ondervoeding bij kinderen (borstvoeding!), kindersterfte, maternale sterfte en HIV/aidsinfecties. De beschikbaarheid van anticonceptie lijkt dus cruciaal voor het bereiken van deze onomstreden doelstellingen. (FS)

Literatuur

  • 1.World Health Organisation. Health and the Millennium Development Goals. Geneva: WHO, 2005.
  • 2.Bosch AM. Weinig optimisme over VN-millenniumdoelen. Demos 2005;21:57-60.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen