Nieuws

Twijfel over diagnose na bezoek dokterspost voorspelt herhaalcontact

Gepubliceerd
10 augustus 2005

Bijna de helft van de patiënten die een dokterspost bezoeken, gaat binnen een week met dezelfde klacht naar de eigen huisarts. Dat bleek bij een onderzoek onder 2805 patiënten in Limburg. Slechts 1 op de 5 had het advies gekregen om ter controle naar de eigen huisarts te gaan. Een derde van de patiënten die dit advies niet hadden gekregen, ging toch. Het idee van de patiënt over de juistheid van de diagnose, de wijze van verzekering, en de ernst van het probleem voorspelde of de patiënt binnen een week bij de eigen huisarts op de stoep stond. Dat model gold vooral voor patiënten die alleen een telefonisch advies hadden gekregen. De respons op de enquête was niet zo hoog (42%). Het kan dus best zijn dat het er in Nijmegen of Groningen een beetje anders aan toe gaat. De interpretatie van dergelijke gegevens is lastig: is er niet goed op de ongerustheid ingegaan waardoor patiënten onzeker bleven? Of verslechtert de situatie van een patiënt vaker dan we denken? Zelf denk ik dat het vooral een bewijs is dat anoniem geruststellen veel moeilijker is dan geruststellen op basis van vertrouwen. Sinds het nieuwe GP-contract in Engeland de mogelijkheid biedt om geen dienst meer te doen, koos negen van de tien huisartsen daarvoor. De ANW-diensten zijn daar dus overgenomen door anonieme organisaties. Of al die Engelse collega’s het op maandag drukker hebben, weet ik niet. Ook hier zullen de ANW-diensten op termijn waarschijnlijk verdwijnen, maar of dat iets verandert aan de werklast betwijfel ik op grond van dit – beperkte – Limburgse onderzoek wel. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen