Nieuws

Twintig jaar aanvullende diagnostiek in de huisartspraktijk. Cijfers uit de Continue Morbiditeitsregistratie, 1971-1990

Dit artikel komt uit het archief van onze papieren Huisarts & Wetenschap uitgave. U kunt het volledige artikel lezen door de bijgevoegde PDF te openen dan wel te downloaden.
0 reacties