Wetenschap

Uitdagingen en kansen van elektronische inzage in patiëntendossiers

Ondanks het recht op elektronische inzage in patiëntendossiers blijft het gebruik van online portals laag, zoals internationale reviews aantonen. Dit onderzoek laat zien dat persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren, zoals digitale en gezondheidsvaardigheden, het gebruik beïnvloeden. Daarnaast kwamen 4 implementatiethema’s naar voren, waaronder zorgen over data-integriteit en herijking van de zorgverlener-patiëntrelatie. De ondernomen actieplannen richtten zich voornamelijk op pre-implementatiestappen, zoals het regelen van praktische zaken. Verdere implementatie vereist een diepgaande discussie over de thema’s met beleidsmakers en huisartsenpraktijken om daadwerkelijk de patiëntbetrokkenheid te vergroten.