Praktijk

Urinestenen bij gebruik van een hoge dosering mesalazine

Wanneer je patiënt voor een inflammatoire darmziekte (hoge doseringen) mesalazine gebruikt, kunnen urinestenen ontstaan. In de urine kan daarbij een troebele neerslag zichtbaar zijn. Deze urinestenen bestaan soms tot 100% uit mesalazine en zijn niet zichtbaar op een buikoverzichtsfoto of CT-scan zonder contrast. Verlaging van de dosering kan de klachten verhelpen.