Nieuws

Uw bijdrage aan kostenbesparing in de gezondheidszorg

Gepubliceerd
5 december 2012
Hoe houden we de kosten van de gezondheidszorg in toom? De overheid komt voortdurend met plannen hoe de gezondheidszorg goedkoper kan. Ook andere partijen opperen allerlei ideeën om kosten van de gezondheidszorg terug te dringen.
In de media wordt discussie gevoerd over het stoppen van de griepvaccinatie, dit zou 60 miljoen euro per jaar schelen. Ab Klink, oud-minister van VWS, opperde eerder dat jaarlijks tot 8 miljard euro bespaard kan worden in de gezondheidszorg als artsen niet langer overbodige en ondoelmatige behandelingen doen. Dit zijn allemaal opties die ver van ons bed zijn. Als huisarts kunnen wij echter ook bijdragen aan kostenbesparing. Bijvoorbeeld het zelf doen van ingrepen scheelt aanzienlijk. Zelf een chirurgische ingreep doen (€ 83) is veel goedkoper dan wanneer de chirurg het in het ziekenhuis doet (€ 530). Ook is het zelf aanstippen van wratten (€ 9) of zelf een spiraal inbrengen (€ 55) goedkoper dan wanneer dat in het ziekenhuis wordt gedaan (€ 370 respectievelijk ­€ 490). Daarnaast zijn met medicatie goedkopere opties mogelijk. Een voorbeeld is de door de apotheek zelfbereide fentanyldruppels onder de tong (5 druppels per keer, kosten voor 40 doses circa € 20). Deze druppels zijn aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare producten die als specialité op de markt worden gebracht (neusspray circa € 240, tabletten circa € 326). De bereidingswijze voor deze druppels heeft apotheker Paul Lebbink op zijn website geplaatst (www.transvaalapotheek.nl).
Zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden te verzinnen waarmee wij als huisarts met goedkopere oplos­singen kunnen bijdragen om kosten te be­sparen. Heeft u ook een ‘oplossing’ waarmee kosten kunnen worden bespaard? U kunt deze met anderen delen door op de website www.henw.org op dit bericht te reageren. ▪
Just Eekhof

Reacties (1)

Naam onbekend (niet gecontroleerd) 15 februari 2013

In gesprekken met collega’s hoor ik veel verschillen in voorschrijfgedrag. Gevoel en gewoonte lijken een grote rol te spelen. Ik was benieuwd of de NHG-standaarden wel het goede voorbeeld geven. Met behulp van de smartphone-app “Receptprijs” en de site medicijnkosten.nl bekeek ik de prijs van medicijnen die genoemd worden in tien NHG-standaarden die ik regelmatig gebruik, te weten hartfalen, maagklachten, allergische en niet-allergische rhinitis, dermatomycosen, depressie, angst, anticonceptie, obstipatie, stabiele angina pectoris en anemie. Naar mijn idee was er winst te behalen in medicijnkosten. Ik zag dat het voordeligste middel bijna altijd wel in de standaard staat, maar dan in een rijtje van andere middelen die niet superieur zijn op het gebied van werkzaamheid, doseringen per dag of interacties maar wel duurder zijn. Hieronder staan per medicijngroep de belangrijkste bevindingen. Er is gecorrigeerd voor equipotente doseringen.
ACE-remmers: Fosinopril, Quinapril, Ramipril en Captopril zijn ongeveer vier keer zo duur als Enalapril en Lisinopril. Lisdiuretica: Bumetanide en Furosemide hebben voor de meeste patiënten geen belangrijke verschillen, terwijl Bumetanide 2,5 keer zo duur is. Thiazidediuretica: Chloortalidon en hydrochloorthiazide hebben hetzelfde indicatiegebied en bijwerkingenprofiel terwijl Chloortalidon zes maal zo duur is. ß-blokkers: Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol en Nebivolol zijn vergelijkbaar qua cardioselectiviteit en bijwerkingen terwijl de kosten zich ruwweg verhouden als 1 : 2 : 4 : 6 : 8. AT2-receptorantagonisten: Candesartan en Valsartan worden genoemd in de standaard hartfalen, waarbij Candesartan twee maal zo duur is. Niet genoemd wordt Losartan, dat nóg voordeliger is. Protonpompremmers: de prijzen van Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol verhouden zich als 2 : 3 : 5, zonder dat de duurdere middelen beter zijn dan Omeprazol. Corticosteroïden neusspray: Nasonex is meer dan vier keer zo duur als Flixonase en Rhinocort. Antihistaminica: Loratadine is bijna drie keer zo duur als Desloratadine. Nitroglycerine: voor onderhoudsbehandeling is het voordeligste preparaat Isosorbidemononitraat vijf keer zo duur als dat van Isosorbidedinitraat.
De lijst van voordeligste middelen die ik hiermee verkregen heb, is mijn bijdrage aan kostenbesparing.

Verder lezen