Nieuws

Vaccinaties

Gepubliceerd
10 september 2002

Vrijwel alle artikelen in deze H&W gaan over diabetes, maar we openen met een belangrijk commentaar over het beperkte nut van pneumokokkenvaccinatie. Deze vaccinatie is nog niet in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Recent verscheen een uitvoerige beschrijving van dit programma inclusief een beschrijving van alle verschillende vaccins en oplossing voor speciale situaties zoals vaccinaties bij zieke kinderen, militairen en asielzoekers. (JZ)

Literatuur

  • 0.Burgmeijer R, Bolscher N, redactie. Vaccinaties bij kinderen. Uitvoering en achtergronden van het rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties bij kinderen. Assen: Van Gorcum, 2002.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen