NHG forum

Vaccinaties in het HIS

Date
26 maart 2021
Dossier
Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Dat valt sterk op bij de uitvoering en planning van de grootschalige vaccinatiecampagne rond COVID-19. Hoe houdt u overzicht of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen een infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft? Dit speelt niet alleen bij COVID-19, maar ook bij andere infectieziekten waarvoor vaccins beschikbaar zijn. Het NHG beschrijft sinds 2018 in het HIS-Referentiemodel hoe leveranciers dit voor u in uw HIS kunnen inrichten.