NHG Forum

Vaccinaties in het HIS

Gepubliceerd
26 maart 2021
Dossier
Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Dat valt sterk op bij de uitvoering en planning van de grootschalige vaccinatiecampagne rond COVID-19. Hoe houdt u overzicht of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen een infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft? Dit speelt niet alleen bij COVID-19, maar ook bij andere infectieziekten waarvoor vaccins beschikbaar zijn. Het NHG beschrijft sinds 2018 in het HIS-Referentiemodel hoe leveranciers dit voor u in uw HIS kunnen inrichten.
2 reacties

Het HIS-Referentiemodel onderscheidt informatie die u vastlegt over een toegediende vaccinatie, van de informatie die nodig is om te bepalen of uw patiënt voldoende beschermd is tegen een infectieziekte. Het model beschrijft dat u informatie over een toegediende vaccinatie registreert als een ‘Toediening’ van medicatie, inclusief productinformatie, batchnummer, toedieningsdatum, -weg en toediener.

HIS-Referentiemodel

Het HIS-Referentiemodel van het NHG is al zo’n 35 jaar dé leidraad voor het inrichten van huisartsinformatiesystemen (HIS’sen). Het model beschrijft de gewenste (medische) gegevens en functionaliteit van een HIS. De publieksversie is gericht is op huisartsen met belangstelling voor ICT. De volledige versie is vooral bedoeld voor softwareleveranciers en beschrijft een HIS op een technisch niveau. Een klankbordgroep zorgt voor inbreng van gebruikers. Hierin zitten huisartsen uit de verschillende HIS-gebruikersverenigingen.

Immuunstatus

Bij het besluit tot inenten in het algemeen maakt u een inschatting van de mate waarin de patiënt beschermd is, vaak op grond van wat hij u vertelt. Daarbij is onder andere de vaccinatiehistorie belangrijk. Tegen welke infectieziekten is de patiënt gevaccineerd en wanneer? Maar ook: is de vaccinatie volledig en welke toedieningsweg is gebruikt? Bij sommige vaccins is een titerbepaling van belang om de mate van bescherming te bepalen.

Daarnaast moet u weten of een iemand de infectie zelf heeft doorgemaakt. Er kan dan sprake zijn van voldoende weerstand om herinfectie te voorkomen, zoals bij mazelen. Dit alles is in het HIS-Refentiemodel beschreven onder de immuunstatus.

Uitwisseling informatie toegediende vaccinaties

De COVID-pandemie toont aan dat het niet alleen van belang is om informatie over vaccinaties goed vast te kunnen leggen in uw HIS, maar ook om deze informatie met andere partijen te kunnen uitwisselen. Het NHG participeert daarom in een project van Nictiz (Nederlands instituut voor ICT in de zorg) om te komen tot een structurele oplossing voor uitwisseling van vaccinatiegegevens.

COVID-19 en registratie-advies

Vaccinaties en immuunstatus zoals in 2018 beschreven in het HIS-Referentiemodel zijn helaas nog niet in de HIS’en geïmplementeerd. Daarom heeft het NHG een praktisch registratie-advies uitgebracht voor het vastleggen van informatie over COVID-19-vaccinatie. De kern van dit advies is dat de informatie over de toegediende vaccinatie als ‘medicatiegegeven’ wordt vastgelegd. Ieder HIS zorgt ervoor dat vaccinaties vanuit de COVID-19-module automatisch - of na een batchbewerking - als medicatiegegeven in de medicatie terechtkomen, tezamen met het batchnummer. Het meest recente advies staat in de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie.

Reacties (2)

Maret Zonneveld 9 februari 2022

Het kunnen uitwisselen van informatie over vaccinaties en de mate waarin de patiënt beschermd is, is een belangrijk doel voor het NHG. Het NHG participeert daarom aan het project van Nictiz, waarin ook partijen als RIVM, GGZ, NCJ meedoen om dit beoogde doel te bereiken. 

Wim Heres 8 februari 2022

Integratie van vaccinatiestatus van RVP, gele boekje, GGD, travelclinic, reisprik, traveldoctor etc etc. zou een doel kunnen zijn voor NHG, NICTIZ, HIS-leveranciers. Dan zijn we (met OPEN) klaar met de administratieve lasten, stempels, handtekeningen etc., want dan is de persoon zelf in the lead ipv de (meestal) huisarts. En vaccinaties worden steeds belangrijker, getuige de laatste 2 jaar!!

Verder lezen