Nieuws

Vallen in Vlaanderen

Gepubliceerd
10 maart 2002

De Vlaamse huisartsen wagen zich aan richtlijnen die in Nederland nog niet op de rol staan. Al eerder bracht men een richtlijn – aanbeveling in België – over roken uit; in december publiceerde men een aanbeveling over vallen bij ouderen. ‘Elke val bij een bejaarde kan de eerste zijn van een reeks valincidenten, voorboden van een snelle achteruitgang of een naderend einde. Elke val moet worden beschouwd als een alarmsignaal. De huisarts moet systematisch aandacht hebben voor valpreventie.’ In Nederland onderzochten huisartsen en verpleeghuisartsen wel naar oorzaken voor vallen, maar heel concrete richtlijnen zijn er bij ons nog niet gepubliceerd. De structuur van een Vlaamse aanbeveling is wat anders dan die we bij de NHG-standaarden gewend zijn, vooral omdat de structuur van een consult niet gevolgd wordt. De aanbeveling is voorzien van duidelijke onderbouwde richtlijnen, waarbij er ook aandacht is voor de kosteneffectiviteit van deze vorm van preventie. De taken van andere disciplines zoals die van fysiotherapeut, ergotherapeut en zelf maatschappelijk werkster (in Vlaanderen blijkbaar nodig om het alarm te regelen) worden kort aangestipt. Deze richtlijn bevat zeker aanknopingspunten voor huisartsen die de praktijkondersteuner ook andere dingen wil laten doen dan de zorg voor diabetes en COPD-patiënten. (JZ)

Literatuur

  • 0.Wertelaers A, Govaerts F. Preventie van letsels ten gevolge van vallen bij 65-plussers. Aanbeveling van de WVVH-taakgroep Preventie 199-2001. Huisarts Nu 2001;30:434-49.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen