Nieuws

Valpreventie bij ouderen met virtual reality

Gepubliceerd
5 oktober 2016

Zo’n 30% van de ouderen boven de 65 jaar valt tenminste eenmaal per jaar. Valpreventieprogramma’s zijn matig effectief, dus nieuwe manieren om het valrisico te beperken zijn welkom. Nieuw onderzoek laat zien dat het toevoegen van virtual reality aan loopbandtraining het relatieve risico op vallen met 42% kan verlagen.

In een gerandomiseerde klinische trial werden 282 ouderen van 60 tot 90 jaar geïncludeerd die twee keer of vaker waren gevallen binnen 6 maanden. 46% had de ziekte van Parkinson. Alle deelnemers kregen 6 weken lang 3 keer per week 45 minuten loopbandtraining onder begeleiding. De helft kreeg daarbij virtual reality-ondersteuning. Hiermee werden bewegingen van deelnemers tijdens de training op een groot scherm geprojecteerd in een virtual reality-omgeving (Microsoft Kinect). Hierin werden onder andere obstakels geprojecteerd en de reactiesnelheid getest. Ook werd er directe feedback gegeven met behulp van beeld en geluid. Het aantal valincidenten binnen 6 maanden na de training was gemiddeld 8,3 bij deelnemers met alleen loopbandtraining en 6,0 bij de deelnemers met loopbandtraining én virtual reality (RR 0,58, 95%-BI 0.36 tot 0.96).

Dit onderzoek laat zien dat er met nieuwe visuele technieken winst geboekt kan worden bij traditionele valpreventieprogramma’s. De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten die zeer frequent vallen. Het effect in een populatie die minder vaak valt, is dus nog niet duidelijk. Een nadeel is dat de virtual reality-omgeving nog gebonden was aan een loopband. Wellicht kan dit trainingsprogramma met nieuwe virtual reality-brillen in de toekomst mobiel worden gemaakt. 

Mirelman A, et al. Addition of a non-immersive virtual reality component to treadmill training to reduce fall risk in older adults (V-TIME): a randomised controlled trial. Lancet 2016 Aug 11 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen