Nieuws

Valpreventie voor oudere vrouwen

Gepubliceerd
24 augustus 2015

Valpreventie programma’s zijn effectief zijn om het aantal valincidenten te verlagen. Maar of hiermee daadwerkelijk schade wordt voorkomen was nog onduidelijk. Nieuw onderzoek bij vrouwen van 75 tot 85 jaar laat zien dat een twee jaar durend oefenprogramma het risico op schade door vallen met 19% verlaagt.

De onderzoekers uit Frankrijk nodigden met behulp van de gemeentelijke registratie alle vrouwen van 75-85 jaar in 16 Franse steden uit voor deelname. Omdat volgens de onderzoekers het programma het geschiktste was voor vrouwen met een gemiddeld risico op vallen, lieten ze de deelnemers eerst een 6-meter looptest uitvoeren. Vrouwen die de 6 meter sneller liepen dan 7 seconden of langzamer dan 12,5 seconden werden geëxcludeerd. Het interventieprogramma bestond uit wekelijkse groepssessies met voorlichting en balansoefeningen. Schade door vallen werd gedefinieerd als schade door fracturen, ziekenhuisopname voor hoofdtrauma, gewrichtsdistorsies of hechtwonden.

In totaal volgden 352 vrouwen het interventieprogramma. Zij werden vergeleken met een controlegroep van 354 vrouwen die alleen schriftelijke voorlichting kregen. Tijdens het onderzoek waren er 397 valincidenten bij 189 vrouwen in de controlegroep en 305 valincidenten bij 170 vrouwen in de interventiegroep. De schade door deze valincidenten was daarmee 19% lager in de interventiegroep.

De NHG-Standaard Fractuurpreventie en de CBO-Richtlijn Preventie Valincidenten bevelen een multifactoriële- en multidisciplinaire aanpak aan om valincidenten te voorkomen. Dit kan bestaan uit zowel medicatie evaluatie, balanstraining, visusverbetering, aanpassingen aan huis en vitamine-D-suppletie. Helaas is in dit onderzoek maar één van deze componenten onderzocht. Het effect was waarschijnlijk nog groter geweest als er voor deze multifactoriële aanpak gekozen was. Al met al ondersteunt dit onderzoek een proactieve aanpak van valpreventie bij ouderen.

El-Khoury F, et al. Effectiveness of two year balance training programme on prevention of fall induced injuries in at risk women aged 75-85 living in community: Ossébo randomised controlled trial. BMJ 2015;351:h3830.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen