Nieuws

Van acariasis tot varicella

Gepubliceerd
10 juli 2003

Een buitengewoon handig boekje over infectieziekten is dit protocollenboek van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. Ondanks de ruim 500 pagina's is het een handzaam boek met gestandaardiseerde besprekingen van 65 verschillende infectieziekten variërend van erythema infectiosum tot de pest, van impetigo tot modderkoorts en van hoofdluis tot Krim-Congo hemorragische koorts. Systematisch worden per aandoening besproken: ziekte en klinisch beeld (inclusief de incubatieperiode), de microbiologie, besmettingsweg, desinfectiemogelijkheden, epidemiologie, behandeling, primaire preventie, te nemen maatregelen door GGD, noodzaak tot verzuim van werk of school en meldingsplicht. Infectieziekten staan weer volop in de belangstelling. Huisartsen hebben bij de diagnostiek van en voorlichting over infectieziekten een belangrijke rol. Zo'n boekje helpt om snel iets op te zoeken, niet alleen over de rariteiten maar ook de gewone dagelijkse zaken als ‘wat is de incubatietijd bij impetigo?’ Jammer dat er in de vrije verkoop maar 500 exemplaren zijn. Snel bestellen dus en wie achter het net vist, kan alle protocollen downloaden als pdf-bestand van www.infectieziekten.info. Joost Zaat

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen