Nieuws

Van afte tot zygomafractuur

Gepubliceerd
10 juli 2005

Dit handzame en goed leesbare boek biedt een ruim overzicht van zowel vaak als weinig voorkomende afwijkingen en ziekten van de mond, kaak en hals. De indeling van het boek heeft een hybride karakter: enerzijds worden in zeven hoofdstukken aandoeningen en afwijkingen van mond en lippen, gebit, kaakbot, speekselklieren, hals, kaakgewricht en sinus maxillaris besproken, anderzijds volgt nog een aantal hoofdstukken met een etiologische en technische insteek (traumatologie, oncologie, implantologie, groei- en ontwikkelingsstoornissen, obstructieve slaapapneusyndroom en snurken). Omdat sommige aandoeningen, bijvoorbeeld maligniteiten van de mond, hierdoor in meerdere hoofdstukken beschreven worden en er geen mogelijkheid is om op symptoomdiagnose te zoeken, is het gebruik als naslagwerk wat lastig. Inhoudelijk laat dit boek zich het best omschrijven als een beknopte versie van een standaard medisch leerboek. De ziekte of aandoening staat steeds centraal en niet de klacht. Van iedere aandoening worden etiologie, klinisch beeld en behandeling beknopt besproken, overigens zonder dat daar een vaste structuur in te herkennen is. In de meeste gevallen ontbreken prevalentiecijfers of wordt volstaan met een algemene aanduiding als ‘zeldzaam’. Ook casuïstiek en referenties zijn niet in het boek opgenomen. Verder valt op dat er zelden een uitspraak gedaan wordt naar welke specialist men het beste kan verwijzen; een aantal aandoeningen van de mond zouden behandeld kunnen worden door tandarts – tegenwoordig steeds vaker mondarts genoemd – , KNO-arts, dermatoloog of kaakchirurg. Mogelijk dat hier dus kansen liggen voor de ‘veelgeprezen’ marktwerking in de zorg. Toch kan dit werk een waardevolle aanvulling in de boekenkast zijn. Met name de hoofdstukken over gebit, kaakbot en kaakgewricht bieden nuttige informatie die in veel boekenverzamelingen nog zal ontbreken. Met name het hoofdstuk over het gebit had van mij nog wat uitgebreider gemogen om nog beter te kunnen dienen als een inleiding voor (huis)artsen in de tandheelkunde. De aantrekkelijkheid wordt niet in de laatste plaats vergroot door het grote aantal fraaie en nuttige foto’s en illustraties. De cd-rom is aardig en bestaat uit het volledige boek in pdf-formaat, maar biedt verder geen extra’s. Kortom, een beknopt en rijk geïllustreerd leerboek over een voor de huisarts klein, maar relevant vakgebied. Ondanks enige beperkingen, kan het zeker van pas komen als (na)scholingsinstrument of als naslagwerk in de spreekkamer.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen