Nieuws

Van slag

Gepubliceerd
10 mei 2005

Dit is een mooi uitgegeven handzaam boek, dat in de eerste plaats bedoeld is voor de opleiding tot corony- en intensivecareverpleegkundige. Het boek bestaat uit een inleidend hoofdstuk en 11 specifieke hoofdstukken, ingedeeld naar elektrofysiologische oorsprong van de ritme- of geleidingsstoornis. Er staan fraaie ritmestroken in en ook 75 ‘oefenstroken’, met antwoordsleutel. Ik denk dat je als huisarts behoorlijk in ritmestoornissen geïnteresseerd moet zijn en erg ervaren moet zijn in ECG-beoordelingen, wil dit boek een zinvolle aanwinst voor je praktijkboekenkast zijn. Startpunt is het ECG en niet het klinisch beeld. Iedere stoornis lijkt even belangrijk; de auteurs maken geen onderverdeling naar frequentie van voorkomen of ernst van de stoornis. De elektrofysiologische gebeurtenissen bespreken ze zeer gedetailleerd. De paragrafen over therapie zijn gericht op de tweede lijn, in casu de intensive care of ambulance. Zelfs in het hoofdstuk over atriumfibrilleren vind je als huisarts weinig van je gading. De behandeladviezen in de NHG-Standaard Atriumfibrilleren zijn een stuk genuanceerder, met name op het gebied van antistolling. Toch vond ik de paragrafen over behandeling wel interessant omdat je een indruk krijgt van wat er in de cardiologie (blijkbaar) gangbaar is. Referenties per hoofdstuk – met name voor de behandeladviezen van belang – ontbreken, maar het boek bevat een korte literatuurlijst met naslagwerken en een link naar een site met actuele wetenschappelijke gegevens over behandeling. Samenvattend: een mooi boek, met veel enthousiasme geschreven, maar voor een andere doelgroep.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen