Nieuws

Veel diabeten blijven in remissie na intensief dieet

Gepubliceerd
2 augustus 2019
Twee jaar na een intensief afvalprogramma is eenderde van de deelnemers met diabetes mellitus type 2 (DM2) nog in remissie. Dat blijkt uit een recente update van een Brits eerstelijnsonderzoek onder obese, niet-insulineafhankelijke, recent gediagnosticeerde patiënten met DM2. Eerdere resultaten na 12 maanden lieten zien dat indertijd nog de helft van de deelnemers in remissie was.
0 reacties

Tussen 2014 en 2016 randomiseerden de onderzoekers 49 huisartsenpraktijken in een interventie- (n = 23) of controlepraktijk (n = 26). Uit 1510 geschikte patiënten selecteerden zij 149 patiënten per onderzoeksgroep. De interventiegroep onderging een intensief programma dat was gericht op gewichtsreductie. Praktijkondersteuners en diëtisten volgden een 8 uur durende scholing over het programma dat drie elementen bevatte: een streng dieet (850 kcal/dag), direct stoppen met antidiabetica (3 tot 5 maanden) en herintroductie van voeding (6 tot 8 weken) – gevolgd door maandelijkse controleafspraken die waren gericht op behoud van gezond gewicht. De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg.

Na 24 maanden had 11% in de interventiegroep en 2% in de controlegroep meer dan 15 kg gewichtsverlies (adjusted odds ratio (aOR) 7,49; 95%-BI 2,05 tot 27,32). Twaalf maanden eerder was dat nog 24% en 0% in respectievelijk de interventie- en controlegroep. Na 24 maanden was 36% in de interventie- en 3% in de controlegroep (aOR 25,82; 95%-BI 8,25 tot 80,84) in remissie van DM2, gedefinieerd als HbA1C < 48 mmol/l na staken van alle antidiabetica. Na 12 maanden was dit nog respectievelijk 46% en 6%. Van de patiënten die ≥ 15kg gewicht verloren, bereikte 70% remissie tegenover 5% patiënten met 0 tot 5 kg gewichtsverlies.

De follow-upresultaten van dit onderzoek onderstrepen nogmaals dat met een strikte interventie die is gericht op gewichtsreductie een aanzienlijk deel van de diabeten medicatievrij kan worden, en met ondersteuning ook kan blijven. Daarnaast blijkt opnieuw dat gewichtsverlies de belangrijkste rol speelt in bereiken van remissie. Van de voor de interventie gemotiveerde patiënten viel echter bijna een kwart uit en dat geeft wel aan hoe zwaar het is.

Literatuur

  • Lean MEJ, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:344-55.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen