Nieuws

Veelkomers

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Huisartsen hebben vaak het idee dat vaak naar de dokter gaan een hardnekkige eigenschap van mensen is. Dat valt gelukkig mee. Engelse huisartsen onderzochten in hun praktijk retrospectief hoe het patiënten verging die in 1975 twaalf of meer keer geweest waren. 1 Binnen vijf jaar hadden de meeste patiënten weer een normaal aantal consulten (4-5). De noodzaak om veel te komen is een eigenschap van ziekten en niet van mensen, zo stellen de onderzoekers. Maar niet altijd blijkt vaak komen een onschuldige rimpeling in het bestaan. Het komt vaker voor bij patiënten die zich uiteindelijk met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) presenteren. Het mediane aantal consulten in de vijftien jaar voor de diagnose CVS was bij CVS-patiënten significant hoger dan bij gematchte controles. 2 Vermoeide mensen komen tevoren vooral vaker met bovensteluchtweginfecties, lusteloosheid en duizeligheid. Veel komen is bij hen wel degelijk een kenmerk van een falende coping en ‘verkeerde’ attributies. (JZ)

Literatuur

  • 1.Carney TA, Guy S, Jeffrey G. Frequent attenders in general practice: a retrospective 20-year follow-up study. Br J Gen Practice 2001;51:567-9.
  • 2.Hamilton WT, Hall GH, Round AP. Frequency of attendance in general practice and symptoms before development of chronic fatigue syndrome: a case-control study. Br J Gen Practice 2001;51:553-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen