Nieuws

Veilig afwachten bij ongecompliceerde luchtweginfecties

Gepubliceerd
8 augustus 2016

Het is al langer bekend dat ongecompliceerde luchtweginfecties ook overgaan zonder antibiotica. Een potentieel gevaar van het minder vaak voorschrijven van antibiotica is het ontstaan van zeldzame, maar mogelijk serieuze bacteriële complicaties.

De meeste studies die hebben gekeken of het verantwoord is om af te wachten bij ongecompliceerde luchtweginfecties zijn relatief klein om dergelijke complicaties op te sporen. Deze Britse studie toont aan dat complicaties inderdaad zeldzaam zijn en daarnaast goed te behandelen zijn met antibiotica.

Culliford et al. al deden onderzoek in een grote eerstelijnsdatabase, met in totaal 45 miljoen persoonsjaren aan gegevens. Zij keken naar het complicatierisico in praktijken waarin minder antibiotica werd voorschreven in vergelijking met praktijken waarin meer antibiotica werd voorgeschreven. Hieruit bleek dat er geen vergroot risico is op empyeem, mastoïditis, meningitis, peritonsillair abces, of intracraniële abcessen. Wel was er een lager risico op pneumonie in de praktijken waar meer antibiotica werd voorgeschreven (IRR 0,74 (0,58-0,95)), oftewel één geval van longontsteking per 7000 patiënten bij 10% minder antibioticavoorschriften. De auteurs veronderstellen dat dit risico evenredig toeneemt bij minder antibioticagebruik. De longontstekingen die optraden waren overigens goed te behandelen met antibiotica en leidden niet tot ziekenhuisopnames.

Deze data kunnen de Nederlandse huisarts ondersteunen in zijn afwachtende beleid bij ongecompliceerde luchtweginfecties. Bij deze groots opgezette studie kan wel een kanttekening geplaatst worden: de hoeveelheid data is groot, maar individuele of bijvoorbeeld leeftijdsspecifieke patiëntkarakteristieken konden in deze opzet niet meegenomen worden. Het is dus niet te zeggen bij welke patiënt de eventuele complicatie wel of niet optreedt.

Gulliford MC, et al. Safety of reduced antibiotic prescribing for self limiting respiratory tract infections in primary care: cohort study using electronic health records. BMJ 2016;354:i3410.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen