Nieuws

Verbinden van theorie en praktijk

Gepubliceerd
2 november 2017
Huisartsen in opleiding leren zowel in de praktijk als op het instituut. Maar vaak sluiten deze twee leeromgevingen niet op elkaar aan. Een recent systematisch literatuuronderzoek beschrijft manieren om het leren in de praktijk en op het instituut beter op elkaar aan te laten sluiten.
De onderzoekers zochten naar artikelen waarin interventies beschreven werden om medisch onderwijs in ‘het klaslokaal’ en de praktijk te verbinden. Ze includeerden twintig relevante artikelen vanaf 2004, waarvan de meeste onderzoeken (n = 9) plaatsvonden in Amerika en bij geneeskundestudenten. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat er goede middelen bestaan om deze twee onderwijsvormen op elkaar aan te laten sluiten. Opgenomen video’s van consulten en handelingen, het vastleggen van leerdoelen en het bijhouden van een logboek zijn hier voorbeelden van. Zo kunnen studenten de opgedane theoretische kennis beter verbinden met de dagelijkse medische praktijk. De effectiefste interventie was een video-instructie over vaardigheden om kennis op te frissen.
Dit onderzoek is van belang, omdat het praktische handvaten biedt om de verbinding tussen opleiding en praktijk te versterken. Het opnemen van video’s, opstellen van leerdoelen en bijhouden van een portfolio is al gebruikelijk. Een belangrijke laatste stap in het leerproces is volgens de auteurs het herhalen en toepassen van eerder opgedane kennis en competenties. Dit zou in de huisartsenopleiding nog meer aandacht kunnen krijgen. Ook het bijhouden van een logboek over praktijkervaringen is wellicht een goed idee. Tot slot maakt dit onderzoek duidelijk dat de wetenschappelijke onderbouwing van de manier waarop medisch onderwijs in de huisartsenopleiding het best kan worden vormgegeven nog aandacht behoeft.
Tobias Bonten, Anneke Kramer

Literatuur

  • 1.Peters S, et al. Enhancing the connection between the classroom and the clinical workplace: a systematic review. Perspect Med Educ 2017;6:148-57.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen