Nieuws

Verdubbeling aantal zwangere vrouwen met depressieve symptomen

Gepubliceerd
22 november 2019
In 25 jaar tijd is het aantal vrouwen met depressieve klachten tijdens de zwangerschap verdubbeld. Dat is opmerkelijk, want factoren als opleidingsniveau en leefstijl zijn in die periode juist verbeterd. Mogelijk speelt de stressvolle combinatie van kinderen en een betaalde baan hierin een rol. Dat blijkt uit recent onderzoek.
0 reacties

De onderzoekers includeerden tussen 1988 en 2014 3376 vrouwen met een laag risico op depressie in vier cohortonderzoeken (n = 305 tot 1903 aan het begin van de zwangerschap (6 tot 8 weken)). De vrouwen vulden op meerdere momenten tijdens de zwangerschap de EDS-depressievragenlijst in. In 25 jaar tijd nam het aantal depressieve klachten significant toe. Het aantal vrouwen dat boven de depressiedrempel scoorde verdubbelde van 7 naar 14%.

Onder de zwangere vrouwen steeg het aandeel hoogopgeleide vrouwen (van 23 naar 66%) en werkende vrouwen (van 75 naar 95%); p < 0,001. Het aandeel rokers daalde (16 naar 7%) en het aantal alcoholgebruikers daalde (20 naar 4%); p = < 0,001. Een doorgemaakte depressie, betaald werk en multipariteit waren geassocieerd met een hogere EDS-depressiescore.  

De auteurs vinden de resultaten opmerkelijk, omdat bekend is dat een hoger opleidingsniveau en betere leefstijl juist beschermen tegen depressieve klachten. Een mogelijke verklaring voor deze paradox is dat de combinatie van een betaalde baan en kinderen als stressvol wordt ervaren. Een andere mogelijke verklaring voor de stijging is dat er tegenwoordig een groter bewustzijn is van mentale klachten en minder stigma. Een absolute toename van depressieve klachten onder zwangeren kan echter niet worden uitgesloten.

Zoals ook de NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode vermeldt, kan een depressie negatieve gevolgen hebben voor de zwangerschap. Dit onderzoek bevestigt dat we hier alert op moeten zijn.

Literatuur

  • Pop V, et al. Increase of depressive symptomatology over 25 years’ time in four population based cohorts. J Affect Disord 2019;259:175-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen