Nieuws

Vergeet de casemanager niet bij dementie

Gepubliceerd
21 januari 2019
Casemanagement is de meest gebruikte vorm van ondersteuning bij dementie. Het ontlast mantelzorgers en draagt ertoe bij dat de patiënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Mantelzorgers vinden casemanagement dan ook noodzakelijk, maar zij worden er vaak niet op gewezen dat zij recht hebben op een casemanager. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg. Hier ligt een rol voor de huisarts.
1 reactie

Sinds 2005 voeren Alzheimer Nederland en het NIVEL tweejaarlijks de Dementiemonitor Mantelzorg uit. In 2018 vulde een recordaantal van 4500 mantelzorgers de vragenlijsten in. Terugkerende onderwerpen zijn zorgbelasting, ervaringen met en behoeften aan zorg en ondersteuning. Door steeds dezelfde vragen te stellen, naast een aantal actuele beleidsrelevante vragen, is het mogelijk om veranderingen door de tijd heen te bekijken.

Uit de peiling van 2018 kwam naar voren dat de meeste mantelzorgers minder vaak contact hebben met bijvoorbeeld familie en vrienden vanwege de zorg voor een naaste met dementie. Dit geldt vooral voor partners die samenwonen met de persoon met dementie. Eenzaamheid komt met 14% twee keer zo vaak voor onder mantelzorgers van patiënten met dementie als onder de algemene Nederlandse bevolking.

In de meeste gevallen (38%) wordt casemanagement gestart op initiatief van de huisarts. De wijkverpleegkundige en wmo-consulent nemen zelden het initiatief. Uit de peiling in 2018 bleek echter ook dat de helft van de mantelzorgers niet werd gewezen op hun recht op een casemanager, wat ook al zo was in 2016.

Aangezien de huisarts degene is die meestal het initiatief neemt tot het starten van casemanagement, vervult deze hierin een sleutelrol. Gezien het positieve effect van een casemanager op het ontlasten van mantelzorgers, zou de huisarts mantelzorgers vaker mogen wijzen op hun recht op casemanagement.

Literatuur

  • Alzheimer Nederland/NIVEL. Dementiemonitor Mantelzorg 2018. Utrecht: Alzheimer Nederland/NIVEL, 2018.

Reacties (1)

Anton Maes 30 januari 2019

Een rol, niet perse een sleutelrol

http://zorgenstelsel.nl/casemanagement-bij-dementie/

 

 

 

Verder lezen