Nieuws

Vergeet de provinciale weg niet

Gepubliceerd
10 april 2007

Op wegenkaarten van de Verenigde Staten werden de snelwegen vroeger in rood aangegeven en de wat minder snelle wegen in blauw: de blue highways. Die provinciale wegen, in ons land herkenbaar aan een N-nummer, zijn van levensbelang voor de mobiliteit van de bewoners van kleinere steden en dorpen. De National Institutes of Health (NIH) geven jaarlijks miljarden dollars uit aan biomedisch onderzoek, met de nadruk op fundamenteel onderzoek, gericht op het begrijpen van werkingsprincipes rond ziekte en gezondheid. Veel minder geld gaat naar klinisch onderzoek. De afgelopen jaren is een nieuw initiatief ontwikkeld, de ‘NIH Roadmap’, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar onderzoek met mensen, en uiteindelijk naar verbetering van diagnostiek en behandeling. In een commentaar in de JAMA houden drie Amerikaanse huisartsen-onderzoekers een pleidooi om hierbij ook in te zetten op de ‘blue highways’ van de eerste lijn, waar immers – ook in de VS! – het merendeel van de medische zorg wordt geleverd. Veel richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek bij verwezen patiënten en daardoor niet zonder meer toepasbaar op patiënten in de eerste lijn. De auteurs zien daarbij een gouden kans voor de bestaande onderzoeksnetwerken van huisartsen, de Practice Based Research Networks, waarvan er inmiddels al meer dan honderd bestaan. Hartverwarmend, zo’n pleidooi voor de provinciale weg, en even herkenbaar in ons eigen land, waar ook de bulk van het geld naar fundamenteel onderzoek gaat en het Fonds Alledaagse Ziekten vorig jaar op non-actief werd gezet omdat het ministerie andere prioriteiten verkoos. (HvdW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen