Praktijk

Verhoog de levothyroxinedosering bij zwangeren met hypothyreoïdie

In de zwangerschap neemt de schildklierhormoonbehoefte al vroeg toe. Een onbehandelde hypothyreoïdie in de zwangerschap verhoogt het risico op ernstige complicaties. De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen adviseert om bij vrouwen met hypothyreoïdie de dosis levothyroxine met 25% te verhogen direct aan het begin van de zwangerschap. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd. Er is daarom meer alertheid nodig bij de behandeling van zwangere vrouwen met hypothyreoïdie.