Nieuws

Verhoogd risico op darmkanker door Salmonella

Gepubliceerd
3 april 2018
Een ernstige Salmonella-infectie lijkt het risico op darmkanker te verhogen. Dat blijkt uit een epidemiologisch onderzoek, gebaseerd op Nederlandse registers van 1999 tot 2015. Eerder was al bekend dat een Salmonella typhimurium-infectie bij genetisch gepredisponeerde muizen bijdraagt aan het risico op darmkanker. Voor mensen lijkt hetzelfde te gelden.
0 reacties

In dit retrospectieve cohortonderzoek werden 14.264 patiënten > 20 jaar met een Salmonella-infectie uit het Nederlandse register voor infectieziekte (RIVM) gelinkt aan de Nederlandse kankerregistratie (NKR). Er waren 96 patiënten met darmkanker ≥ 1 jaar na de gerapporteerde Salmonella-infectie. De onderzoekers vergeleken het risico op darmkanker bij patiënten met een Salmonella-infectie met het risico op darmkanker in de algemene populatie. Zij gaven de uitkomsten weer in een gestandaardiseerd incidentieratio (SIR). De onderzoekers gebruikten data van het register histo- en cytopathologie (PALGA) en van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) om de invloed van leeftijd, gender, sociaaleconomische status, IBD, genetische predispositie en tumorkenmerken te inventariseren.

Vergeleken met de algemene bevolking was het risico op darmkanker significant toegenomen bij patiënten met een gediagnosticeerde Salmonella-infectie < 60 jaar (SIR 1,54; 95%-BI 1,09 tot 2,10). Het risico op darmkanker betrof vooral het colon ascendens en colon transversum (SIR 2,12; 95%-BI 1,38 tot 3,09) en was drie keer zo hoog na een Salmonella enteritidis-infectie (SIR 2,97; 95%-BI 1,73 tot 4,76). De darmkanker was meestal laaggradig. Een op de 57 Salmonella-infecties werd met een kweek bevestigd, waarschijnlijk waren dat de ernstiger infecties.

Darmkanker komt frequent voor en de pathogenese is voor een groot deel onbekend. Patiënten lopen een Salmonella-infectie vaak op door voeding. De auteurs bevelen verder onderzoek aan met individuele data om de relatie met een Salmonella-infectie en het risico op darmkanker nogmaals aan te tonen. Indien de relatie stand houdt, zou het een aanbeveling kunnen zijn om in de jaren na een ernstige Salmonella-infectie eerder een fecesonderzoek op occult bloed te doen.

Lees hier meer

 

Literatuur

  • Mughini-Gras L, et al, Increased colon cancer risk after severe Salmonella infection. PLoS ONE 13:e0189721.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen