Wetenschap

Verhoogde kans op myocardinfarct na luchtweginfectie

Gepubliceerd
10 februari 2006

Vraagstelling

Leidt een recent doorgemaakte luchtweginfectie tot een verhoogde kans op myocardinfarct?

Betekenis voor huisarts en patiënt

In de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) wordt de huisarts geadviseerd een aantal vragen te stellen naar klachten, symptomen en/of risicofactoren die een belangrijke positief voorspellende waarde hebben voor de diagnose ACS. Op basis van dit onderzoek zou de huisarts de patiënt ook moeten vragen naar een recent doorgemaakte luchtweginfectie die gepaard ging met koorts en pijn op de borst bij ademhaling.

Korte beschrijving

Inleiding Uit twee eerdere retrospectieve database-onderzoeken kwam een relatie tussen myocardinfarcten en een voorafgaande luchtweginfectie naar voren. De auteurs van dit case-controlonderzoek toetsten deze bevinding.1 De diagnose recente luchtweginfectie werd gesteld als er in de afgelopen maand twee klachten aanwezig waren uit het rijtje: loopneus, verstopte neus, keelpijn, heesheid en algehele verkoudheidsklachten, of als er twee symptomen aanwezig waren zoals hoesten, sputum of verandering van de kleur van sputum. De deelnemers werd ook gevraagd naar de aanwezigheid van pijn op borst bij de ademhaling, koorts en nachtzweten. Expositie De auteurs gingen bij de groep patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct en de groep controlepatiënten na of zij in afgelopen maand een luchtweginfectie hadden doorgemaakt. Resultaten In het case-controlonderzoek werden 119 patiënten met de diagnose myocardinfarct geïncludeerd; hun gemiddelde leeftijd was 63 jaar en 84% was man. De controlegroep bestond uit 214 personen gematcht op leeftijd, geslacht, sociale klasse, seizoen en gerekruteerd uit een naburige huisartsenpraktijk. Er werd geen associatie gevonden tussen de gedefinieerde luchtweginfectie en myocardinfarct (gecorrigeerde OR 1,0; 95%-BI 0,5-1,9). Er werd echter een sterke associatie gevonden tussen pijn op de borst bij de ademhaling en myocardinfarct (OR 17,5; 95%-BI 3,6-85,6). Voor koorts werd ook een duidelijke associatie gevonden (OR 5,9; 95%-BI 2,0-16,8). De relatie tussen de aanwezigheid van een bovensteluchtweginfectie met pijnlijke ademhaling en koorts was sterker wanneer deze klachten in de twee weken vóór het infarct aanwezig waren (OR 10,2; 95%-BI 3,4-30,7) ten opzichte van 3-4 weken voor het infarct (OR 8,2; 95%-BI 2,3-29,5) en meer dan 1 maand (OR 0,9; 95%-BI 0,4-2,1). Conclusie van de onderzoekers Een recente luchtweginfectie die gepaard gaat met pijn op de borst bij de ademhaling of koorts levert mogelijk een bijdrage aan het ontstaan van een myocardinfarct. Bewijskracht Individueel case-controlonderzoek (3b).2 Just Eekhof en Arie Knuistingh Neven, LUMC

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen