Nieuws

Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds

In 1977 waren er ongeveer 2700 regulier gevestigde huisartsen verloskundig actief. Daarna is het aantal teruggelopen tot 1120 in 1998 en 465 in 2002. De vraag is nu of dat aantal in de afgelopen 10 jaar verder is gedaald, mede gezien de toename van het aantal eerstelijnsverloskundigen (van 1125 in 2000 naar 1608 in 2010).

Inleiding

Om iets te kunnen zeggen over het huidige aantal verloskundig actieve huisartsen, hebben we naar twee bronnen gekeken. Eerst hebben we gebruikgemaakt van het register ‘verloskunde’ van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Verondersteld mag worden dat huisartsen met een dergelijke registratie daadwerkelijk verloskundig actief zijn, maar deze registratie is niet verplicht. Daarom hebben we ook gebruikgemaakt van de NIVEL-huisartsenregistratie. Daarin kunnen huisartsenpraktijken aangeven dat zij bevallingen begeleiden. Omdat niet alle huisartsenpraktijken deze informatie aan het NIVEL verstrekken, is de NIVEL-registratie mogelijk onvolledig wat betreft het aantal verloskundig actieve praktijken. Ook is het onzeker of alle praktijken die dit hebben aangegeven ook op dit moment nog steeds verloskundige zorg bieden.

Aantallen

Het register ‘verloskunde’ van het CHBB telde op 15 december 2011 168 huisartsen, verdeeld over 124 huisartsenpraktijken. De NIVEL-registratie vermeldde op datzelfde moment 197 huisartsenpraktijken die bevallingen begeleiden. In die praktijken werkten in totaal 409 huisartsen.
Vervolgens hebben we gekeken naar de overlap tussen het CHBB-register en de NIVEL-registratie. Van de 124 praktijken die volgens de CHBB-registratie verloskundig actief zijn, zijn er 82 die ook in de NIVEL-registratie als verloskundig actief bekend zijn. In die 82 praktijken werken in totaal 166 huisartsen, van wie 119 een CHBB-registratie ‘verloskunde’ hebben. Verder waren er in de CHBB-registratie nog 42 praktijken met 49 huisartsen die in de NIVEL-registratie niet bekend waren als verloskundig actief. Ten slotte zijn er in de NIVEL-registratie nog 115 praktijken met in totaal 243 huisartsen gevonden die naar eigen zeggen verloskundig actief zijn, maar die niet waren terug te vinden in het CHBB-register.
Er zijn dus 239 praktijken die wellicht verloskundig actief zijn. Het aantal huisartsen dat in die praktijken werkzaam is, bedraagt 458. Het aantal verloskundig actieve huisartsen in deze praktijken zal echter waarschijnlijk lager zijn.

Spreiding

De verloskundig actieve huisartsenpraktijken [figuur] zijn vooral te vinden in Zeeland, bij de Drechtsteden, in de westpunt van de Betuwe, in het Groene hart, in Urk, in Salland, op de Waddeneilanden (behalve Texel) en in Noordwest- en Oost-Friesland.

Conclusie

Eind 2011 waren er waarschijnlijk minimaal 168 en maximaal 458 verloskundig actieve huisartsen. De verloskundig actieve huisarts is dus zeker niet uitgestorven. Het aandeel van de huisartsen in de bevallingen zoals kan worden geschat op basis van de landelijke verloskunderegistratie lijkt tegelijkertijd wel te zijn gedaald van ongeveer 5% in 2002 tot 0,5% in 2008. Het gaat dan om ongeveer 1000 bevallingen per jaar. Als er zo’n 400 verloskundig actieve huisartsen zijn, dan is het aantal bevallingen per jaar per verloskundig actieve huisarts ongeveer 2,5. Bij 200 verloskundig actieve huisartsen gaat het om gemiddeld 5 bevallingen per huisarts per jaar.
De beschreven resultaten zijn gebaseerd op een eigen analyse van het NIVEL van gegevens van het CHBB en het NIVEL.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen