Nieuws

Verloskundige zorg

Gepubliceerd
10 juli 2002

‘Het aantal kunstverlossingen is veel te hoog.’ Met deze oneliner begint dit boek, vrij snel gevolgd door de volgende: ‘Inleidingen vormen de belangrijkste oorzaak voor iatrogene baringspathologie.’ Dit is volgens de auteurs te verbeteren door de introductie van ‘preventive support of labour’. De basisgedachte hiervan is dat de vrouw fit aan de partus moet beginnen en fit genoeg de uitdrijvingsfase moet kunnen bereiken. Een normale bevalling zou niet meer dan twaalf uur moeten duren. Uitgebreid wordt ingegaan op de elementaire biofysica van het baringsproces, waarbij het verschil tussen nulli- en multiparae wordt beklemtoond, evenals een helder gebruik van definities: wat zijn weeën , wat is verstrijking en wanneer is een vrouw in partu? Nog een oneliner: ‘Als de diagnose van het begin van de baring fout is, is elke daaropvolgende beleidsbeslissing fout’. Een lans wordt gebroken voor het gebruik van het parto-gram vanaf het moment dat de hulpverlener de zwangere in partu heeft verklaard. Een restrictief beleid ten aanzien van inleidingen wordt voorgesteld: ‘Het aantal complicaties is recht evenredig met het gemak, waarmee de indicatie wordt gesteld’. Wel pleiten de auteurs voor tijdige bijstimulatie bij ineffectieve weeën. Over pijnbestrijding zijn de auteurs kritisch. Goede voorlichting over pijn en het vermijden van ontwijkende vaagheden zijn essentieel; een motiverende en persoonlijke begeleid(st)er wordt als de beste vorm van pijnbestrijding gezien. Door een traumatische eerste ervaring te voorkomen kan baringspathologie bij volgende zwangerschappen worden vermeden: deze gedachte loopt als een rode draad door het boek. De auteurs stellen dat de kleinschaligheid van de verloskundige praktijken kwaliteitsverbetering in de weg staat; ze bevelen een continu zorgsysteem aan waarin 24 uur per etmaal zeven dagen per week, dezelfde optimale zorg kan worden gegarandeerd. Het boek geeft een verfrissende, deels vernieuwende kijk op de begeleiding van de baring en levert zeker stof tot discussie. Het veelvuldig gebruik van oneliners, gevolgd door heldere verdieping daarvan, maakt het boek plezierig leesbaar voor een breed publiek. Aanbevelenswaardig voor eenieder die bij de verloskundige zorgverlening is betrokken, vooral voor diegenen die participeren in een verloskundig samenwerkingsverband.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen