Richtlijn

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

Gepubliceerd
4 oktober 2022
Op de website van het NHG is het herziene voorbeeldprotocol ‘Veilig voorschrijven van herhaalrecepten’ gepubliceerd. Dit voorbeeld kan medewerkers van de huisartsenpraktijk helpen bij het maken van herhaalrecepten.
0 reacties
Herhaalrecepten
Huisartsen die herhaalrecepten uitschrijven, kennen regelmatig de patiënt of de voorschrijfindicatie niet (goed).
© Shutterstock

Het maken van herhaalrecepten is een belangrijke dagelijkse taak in de huisartsenpraktijk en is vaak gedelegeerd aan de praktijkassistent(e) en praktijkondersteuner. Binnen het proces spelen de patiënt, de praktijkassistent(e) of -ondersteuner, de huisarts en de apotheker ieder hun eigen rol. Om dit proces in goede banen te leiden is het raadzaam om in de praktijk een eigen protocol op te stellen. Het vernieuwde voorbeeldprotocol kan hiervoor als basis dienen.

Lokale Situatie

Het is belangrijk dat het protocol aansluit bij de specifieke omstandigheden in de eigen praktijk. Om de lokale situatie in kaart te brengen, kunnen de aanbevelingen uit de LESA ­Organisatie van zorg bij chronische medicatie gebruikt worden. Deze LESA bevat een hoofdstuk ‘herhalen van chronische medicatie’.

Stappenplan organisatie van herhaalrecepten

Het voorbeeldstappenplan uit het protocol kan de verschillende stappen rondom herhaalrecepten in de eigen praktijk inzichtelijk maken. Ook kan het stappenplan inzicht geven op welke subdomeinen er nog niet voldoende werkafspraken zijn gemaakt om het proces goed te doorlopen. Het uiteindelijke doel is het veilig gebruik van herhaalmedicatie en inzicht in de therapietrouw van de patiënt: de goede hoeveelheid van het juiste geneesmiddel in de goede dosering bij de vastgestelde (actuele) indicatie voor die ene patiënt.

Het protocol bevat een bijlage met handreikingen die hiervoor gebruikt kunnen worden, inclusief een voorbeeldtabel met bijzondere afspraken over herhaalrecepten. Deze tabel kan gebruikt worden om vast te leggen voor welke medicatie(groepen) er specifieke afspraken gelden. Denk hierbij aan slaapmiddelen of opioïden, die nooit zonder overleg met de huisarts mogen worden herhaald.

Verantwoordelijkheden huisarts

Voorschrijvend huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het recept dat zij autoriseren, maar het komt regelmatig voor dat zij de patiënt of de voorschrijfindicatie niet (goed) kennen. De huisarts mag ervan uitgaan dat de collega-huisarts of medisch specialist het geneesmiddel eerder juist heeft voorgeschreven. Bij twijfel kan hij/zij overleggen met de voorschrijvend arts.

Wanneer de huisarts het maken van herhaalrecepten besluit over te nemen van de tweede lijn, of bijvoorbeeld de ggz, dan is hij/zij daarmee ook verantwoordelijk voor de bijbehorende controles. Huisartsen nemen de zorg alleen over als zij zich daartoe voldoende bekwaam achten en herhalen alleen gespecialiseerde (ggz-)medicatie voor stabiele patiënten. Er dient een overdracht aanwezig te zijn en de mogelijkheid om laagdrempelig te overleggen of om terug te verwijzen. Zie voor meer informatie het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie.

Meer informatie

Het voorbeeldprotocol is te vinden op onderwerpen.nhg.org/farmacotherapie, zoek op ‘Veilig voorschrijven van herhaalrecepten’. Meer informatie over ondersteuning voor de huisarts bij medicamenteuze behandeling kunt u vinden op de NHG-webpagina’s over Farmacotherapie en Kwaliteit in de huisartsenpraktijk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen