NHG-richtlijn

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

Op de website van het NHG is het herziene voorbeeldprotocol ‘Veilig voorschrijven van herhaalrecepten’ gepubliceerd. Dit voorbeeld kan medewerkers van de huisartsenpraktijk helpen bij het maken van herhaalrecepten.