NHG Forum

Vernieuwde blauwdruk HIS

Gepubliceerd
2 december 2019
HIS-Referentiemodel versie 2019 is uit. In deze blauwdruk zijn nieuwe wensen van huisartsen opgenomen en beschreven voor HIS-leveranciers.
0 reacties
HIS
© Margot Scheerder

Immuunstatus

De huisarts krijgt regelmatig te maken met de vraag of het nodig is een patiënt te vaccineren tegen een infectieziekte. Bijvoorbeeld tegen tetanus bij wondbehandeling of tegen hepatitis A of gele koorts als de patiënt een verre reis gaat maken. Of het toedienen van een vaccinatie nodig is, is enerzijds afhankelijk van het risico dat de patiënt loopt op besmetting en anderzijds van de inschatting of hij voldoende beschermende antistoffen heeft tegen een infectieziekte waartegen gevaccineerd kan worden. Dat laatste kost vaak heel wat uitzoekwerk en als je dit eenmaal hebt uitgezocht, kan je deze informatie niet goed kwijt in het dossier. Het HIS-Referentiemodel beschrijft nu de immuunstatus. Hierbij leg je vast in hoeverre een patiënt op een specifiek moment is beschermd tegen een infectieziekte. Per infectieziekte kan je vastleggen of een patiënt al is gevaccineerd, of dat hij de ziekte heeft doorgemaakt. Verder kan je vastleggen of een vaccinatieserie is afgerond, wanneer de laatste vaccinatie toegediend is. Kijk voor meer details bij het thema Vaccinaties in het HIS-Referentiemodel.

Vaccinaties, openstaande actiepunten, lange SOEP-verslagen… Hoe krijg ik het handig in mijn HIS?

Je bent als huisarts niet verantwoordelijk voor het gestructureerd bijhouden van de vaccinatie en immuunstatus van de patiënt, maar het heeft voordelen om dit wel te doen. Je kunt zo immers de vastgelegde informatie later snel weer terugvinden. Dat is handig als zich opnieuw een situatie voordoet waarbij de patiënt mogelijk gevaccineerd moet worden. Opnieuw de hele vaccinatiehistorie uitvragen is dan niet nodig, je hoeft alleen te controleren of er tussentijds nog aanvullingen zijn geweest.

Overzicht openstaande zaken

Het nieuwe overzicht openstaande zaken laat alle gegevens in het Medisch dossier zien die vragen om een (vervolg)actie. Bijvoorbeeld actuele taken die je zelf hebt vastgelegd, maar ook zaken die het HIS als niet afgerond herkent, zoals nog niet afgeronde verwijsbrieven of nog niet gefiatteerde recepten. Zo zie je in één oogopslag wat er nog moet gebeuren.

Toevoegen verdiepende informatie poh-ggz

Zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk hebben verschillende wensen rondom verslaglegging. De huisarts houdt het vaak kort, de poh-ggz heeft juist de behoefte aan uitgebreide details. Om hierin te voorzien, beschrijft het HIS-Referentiemodel nu de mogelijkheid om verdiepende informatie toe te voegen aan het SOEP-verslag. De poh-ggz kan een uitgebreider verslag toevoegen aan de S-regel, die de samenvatting bevat. Je kunt ervoor kiezen deze verdiepende informatie altijd te tonen of alleen dát er verdiepende informatie is vastgelegd. Vanuit de S-regel kan je deze verdiepende informatie uitklappen.

Koppeling behandelingen en contra-indicaties

Sommige behandelingen hebben consequenties voor het gebruik van medicatie, zoals een gastric bypass. Het HIS-Referentiemodel 2019 beschrijft dat je bij het registreren van een dergelijke behandeling een voorzet krijgt om de daarbij behorende een contra-indicatie vast te leggen. Op referentiemodel.nhg.org staat NHG-Tabel 64 Behandelingen en contra-indicatie aarden, die aangeeft bij welke behandeling een contra-indicatie van toepassing is.

Een intelligenter HIS

Met deze update van het HIS-Referentiemodel werkt het NHG toe naar een (nog) intelligenter HIS. We hopen daarmee de huisartsenzorg op een hoger plan te krijgen en jou als huisarts te ondersteunen bij je dagelijks werk. Bij je HIS-leverancier of gebruikersvereniging kan je navragen op welk moment de beschreven aanbevelingen in jouw HIS zichtbaar worden.

HIS-leveranciers kunnen de wensen op de juiste manier in hun HIS uitwerken. Het nieuwe model beschrijft bijvoorbeeld hoe je kunt bijhouden of een patiënt beschermd is tegen een infectieziekte. Daarmee kun je inschatten of het noodzakelijk is om te vaccineren. Verder is een nieuw overzicht toegevoegd dat inzichtelijk maakt of je nog acties moet afronden bij een patiënt, zoals het voltooien van een verwijsbrief of het fiatteren van een recept. Ook nieuw is de mogelijkheid om het SOEP-verslag aan te vullen met verdiepende informatie. Handig voor de poh-ggz die vaak een uitgebreid verslag maakt. Daarnaast is nu de relatie tussen sommige ingrepen en de daarbij horende medicatiebewaking helder beschreven.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen