NHG richtlijn

Vernieuwde paragraaf over niet-medicamenteuze behandeling in de NHG-Standaard DM2

Date
1 juni 2021
De paragraaf over de niet-medicamenteuze behandeling van mensen met diabetes in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is herzien. Daarmee komt de werkgroep tegemoet aan de vele vragen die huisartsen hierover hebben.