Nieuws

Verpleegkundigen triëren anders dan huisartsen

Gepubliceerd
29 september 2020
Triageverpleegkundigen triëren telefonisch anders dan huisartsen. Bij hen is er minder vaak sprake van ondertriage, maar zij zijn wel minder efficiënt dan huisartsen en er is ook vaker sprake van overtriage. Dat blijkt uit een Deens cross-sectioneel onderzoek.
0 reacties

De auteurs selecteerden van november tot december 2016 willekeurig 1294 telefoontjes van 2 verschillende Deense huisartsenposten. De telefonische triage werd gedaan door huisartsen (423), triageverpleegkundigen (430) of andere artsen dan huisartsen (441). Exclusiecriteria waren onder andere vragen over herhaalmedicatie, administratieve vragen en vragen van patiënten die zeer frequent belden. Een panel van 24 artsen beoordeelde de telefoontjes met behulp van het instrument ‘Assessment of Quality in Telephone Triage’ (AQTT) op 10 relevante onderdelen.

Triageverpleegkundigen belden significant langer (4 minuten en 44 seconden; SD 168 seconden) dan huisartsen (2 minuten en 57 seconden; SD 105 seconden) en artsen met een andere achtergrond (4 minuten en 1 seconde, SD 146 seconden). Triageverpleegkundigen hadden een lager risico op een slechtere score dan huisartsen bij 4 onderdelen van de AQTT: het aan de telefoon vragen van een patiënt (RR 0,68; 95%-BI 0,52 tot 0,89), de identificatie van de klachten (RR 0,66; 95%-BI 0,52 tot 0,83), het stellen van essentiële vragen (RR 0,77; 95%-BI 0,63 tot 0,94) en het inventariseren van de medische voorgeschiedenis (RR 0,82; 95%-BI 0,68 tot 0,97). Het risico op klinisch relevante ondertriage was voor triageverpleegkundige lager dan voor huisartsen (RR 0,51; 95%-BI 0,28 tot 0,93), terwijl het risico op overtriage juist hoger was (RR 2,13; 95%-BI 1,22 tot 3,73), net als voor artsen met een andere achtergrond (RR 1,93; 95%-BI 1,10 tot 3,39).

In tegenstelling tot Denemarken werken we in Nederland op alle huisartsenposten al met triagisten voor telefonische triage. Vanuit veiligheid een gerechtvaardigde keuze, maar wel minder (zorg)efficiënt.

Literatuur

  • Graversen DS, et al. Safety, efficiency and health-related quality of telephone triage conducted by general practitioners, nurses, or physicians in outof-hours primary care: a quasi-experimental study using the Assessment of Quality in Telephone Triage (AQTT) to assess audiorecorded telephone calls. BMC Family Practice 2020;21:84.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen