Nieuws

Verschillen tussen mannen en vrouwen in gebruik van statines

Gepubliceerd
20 mei 2003

Statines zijn de meest voorgeschreven cholesterolverlagers. Mannen lijden vaker dan vrouwen aan hart- en vaatziekten en krijgen dan ook vaker statines voorgeschreven. Het aantal mensen dat een statine gebruikt, is de laatste jaren toegenomen. Een groot deel van deze patiënten krijgt ook andere middelen voor hart- en vaatziekten. Het voorschrijven van statines als primaire preventieve maatregel lijkt, gezien de comedicatie, minder vaak voor te komen.

Er zijn weinig verschillen in aantallen statinegebruikers tussen 65-69-jarigen en 70-74-jarigen ( figuur 1). Het gebruik neemt zowel bij mannen en vrouwen af wanneer zij ouder zijn dan 75 jaar. Toch krijgt nog 6% van alle 75-plussers in een periode van een jaar een statine voorgeschreven. Voor het merendeel (69%) gaat het dan om mensen die in het half jaar daarvoor geen statine voorgeschreven kregen door de huisarts. Dit is opmerkelijk omdat volgens de NHG-Standaard Cholesterol behandeling met statines niet echt meer helpt bij mannen boven de 70 jaar en vrouwen boven de 75 jaar. Slechts 4% van de statinegebruikers (met name mensen jonger dan 65 jaar) krijgt in een periode van een jaar geen enkel ander geneesmiddel voorgeschreven. Van alle gebruikers krijgt 73% ook andere medicatie voorgeschreven voor hart- en vaatziekten. Dit percentage is hoger wanneer de patiënt ouder is. Mannen krijgen iets vaker dan vrouwen comedicatie die gerelateerd is aan hart- en vaatziekten ( figuur 2). Vrouwen die een statine slikken, krijgen overigens vaker dan mannen andere geneesmiddelen voorgeschreven zoals pijnstillers, maagmiddelen, antibiotica en slaapmiddelen. Meer dan 60% van de mannen met een statine krijgt in hetzelfde jaar ook een antistollingsmiddel voorgeschreven (inclusief aspirine), ruim 40% een bètablokker en een derde een ACE-remmer of AII-antagonist ( figuur 3). Vrouwen met een statine gebruiken minder vaak antistollingsmiddelen en bètablokkers hoewel deze ook bij hen de meest voorkomende comedicaties zijn. Zij krijgen vaker dan mannen diuretica voorgeschreven. Vrouwen krijgen minder vaak statines voorgeschreven dan mannen en krijgen andere comedicatie. Is hier sprake van discriminatie? Dit lijkt wat te kort door de bocht. Vrouwen hebben immers minder vaak een hart- of vaataandoening en bovendien krijgen ze relatief iets vaker dan mannen een statine als primaire preventieve maatregel voorgeschreven. Naar de redenen voor het verschil in behandeling blijft het gissen. Komen vrouwen met andere klachten of interpreteert de huisarts hun klachten anders?

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd op LINH-gegevens in het kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (www.nivel.nl/ns2). LINH is een project van WOK, NIVEL, LHV en NHG. In 2001 participeerden ruim 120 huisartsenpraktijken. Zie voor meer informatie over LINH en over de hier beschreven gegevens www.linh.nl. Reacties naar info@linh.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen