Nieuws

Verschillen in zorg op de HAP tussen België en Nederland

Datum
12 augustus 2019
Het kan leerzaam zijn om het gebruik van de HAP tussen landen te vergelijken. Daarom bekeken onderzoekers de verschillen tussen Nederland en België. Zij constateren als belangrijkste verschil: het aantal consulten op de HAP per 1000 inwoners ligt in Nederland 2,3 keer hoger dan in België en na correctie voor telefonische consulten (niet toegestaan in België) is dit verschil nog altijd een factor 1,4.