Nieuws

Verschillen in zorg op de HAP tussen België en Nederland

Gepubliceerd
12 augustus 2019
Het kan leerzaam zijn om het gebruik van de HAP tussen landen te vergelijken. Daarom bekeken onderzoekers de verschillen tussen Nederland en België. Zij constateren als belangrijkste verschil: het aantal consulten op de HAP per 1000 inwoners ligt in Nederland 2,3 keer hoger dan in België en na correctie voor telefonische consulten (niet toegestaan in België) is dit verschil nog altijd een factor 1,4.
0 reacties

De auteurs verrichten in 2016 een dwarsdoorsnede observatieonderzoek waarbij zij gebruikmaakten van de data van 77 HAP’s in Nederland en 5 in Vlaanderen. In beide landen werden relatief veel kinderen (0 tot 4 jaar) en vrouwen op de HAP beoordeeld. De verschillen zitten vooral in de aard van de klachten: in België gaat het meestal om infecties, in Nederland zijn de klachten gevarieerder met vooral kleine traumata.

De auteurs bieden verschillende hypothesen om het verschil in consultfrequentie te verklaren. Om te beginnen verlaagt de mogelijkheid om telefonisch advies te vragen wellicht de drempel voor Nederlandse patiënten om hulp te zoeken. Een andere mogelijke oorzaak is de bekendheid van de HAP als gezondheidszorginstelling in Nederland. Als derde mogelijkheid opperen zij de poortwachtersrol die huisartsen in Nederland hebben, in tegenstelling tot België waar patiënten ongelimiteerd toegang hebben tot de tweede lijn. Tot slot is de financiële drempel in Nederland lager dan in België, waar patiënten meteen moeten afrekenen bij de HAP en de zorgverzekeraar maar een deel van de kosten vergoedt.

Met de gegevens uit dit onderzoek is echter geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het geconstateerde verschil in consultfrequentie. De les die we hieruit voor de Nederlandse situatie kunnen trekken om de druk op de HAP te verminderen, is dus beperkt.

Literatuur

  • Smits M, et al. Examining differences in out-of-hours primary care use in Belgium and the Netherlands: a cross-sectional study. Eur J Public Health 2019 May 13. DOI: 10.1093/eurpub/ckz083 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen